Baner
Baner
Novine u zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju - Strana 2
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 23 maj 2011 21:30

Takođe novine su i sledeće:

 • Javni prevoz stvari može obavljati prevoznik vlasnik najmanje jednog registrovanog teretnog motornog vozila, pri čemu se vlasnikom smatra i primalac lizinga;
 • Prevoz u drumskom saobraćaju može se obavljati samo vozilima registrovanim u Republici Srbiji
 • Rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza stvari sadrži registarske oznake svih vozila kojima prevoznik obavlja javni prevoz i mora se nalaziti u vozilu za vreme obavljanja prevoza;
 • Propisan je postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza:
  • zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova prevoznik podnosi pismeno,
  • uz zahtev se podnose i:
   • overena fotokopija važećeg rešenja Agencije za privredne registre;
   • dokaz u pogledu opremljenosti - overene fotokopije saobraćajnih dozvola za sva registrovana vozila koja koristi po osnovu vlasništva, lizinga ili zakupa; overene ugovore o lizingu ili o zakupu za vozila koja koristi; fotografije vozila sa ispisanim poslovnim imenom privrednog subjekta na bočnim stranama - vratima vozila.
  • o podnetom zahtevu Ministarstvo je dužno da odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
 • Rešenje kojim se potvrđuje da su ispunjeni uslovi za otpočinjanje i/ili obavljanje javnog prevoza izdaje se sa rokom važenja od godinu dana, odnosno do isteka registracionog roka i mora se nalaziti u vozilu za vreme obavljanja prevoza;
 • Prevoznik je dužan da Ministarstvu prijavi svaku promenu podataka na osnovu kojih se utvrđuje ispunjenost uslova i to u roku od 15 dana od dana promene i Ministarstvo izdaje novo rešenje o ispunjenosti uslova;
 • Prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz putnika putničkim vozilima sa devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača dužni su da se usklade sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, dakle do 16. avgusta 2011. godine.
 • Prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz putnika i javni prevoz stvari, kao i privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica koja obavljaju prevoz za sopstvene potrebe dužni su da se usklade sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, dakle do 16. jula 2011. godine.

U izradi ovog komentara korišćen je komentar objavljen na strani Poslovnog udruženja "Međunarodni Transport", a na njihovim internet stranama možete pronaći prečišćeni tekst Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i druge propise iz te oblasti.
 
Joomla templates by a4joomla