Банер
Банер
Нови Закон о привредним друштвима
Вести
уторак, 31 мај 2011 12:38

Скупштина Србије усвојила је нови Закон о привредним друштвима. Закон је објављен у Службеном гласнику РС број 36/2011 и измене у Службеном гласнику број 99/2011.

Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС број 36/2011 и 99/2011) ступа на снагу 04.06.2011. године а почиње да се примењује 1.2.2012. године, осим члана 344. став 9. (тиче се давања пуномоћја за гласање електронским путем) и члана 586. став 1. тачка 8) овог закона (тиче се казнених одредби у вези са омогућавањем давања пуномоћја за гласање електронским путем), који ће се примењивати од 1.1.2014. године.

Овим новим законом стављени су ван снаге досадашњи Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004), као и Закон о приватним предузетницима ("Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник РС", бр. 19/91, 46/91, 31/93 - одлука УСРС, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005 - др. закон, 55/2004 - др. закон и 61/2005 - др. закон).

У неким од наредних чланака прокоментарисаћемо неке од измена које се тичу малих привредних друштава и предузетника.

Додато 12.01.2012.
Прочитајте упутства за усклађивање преузета са сајта Агенције за привредне регистре:

 
Јоомла templateс бy а4јоомла