Baner
Baner
Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom – 1. jun 2011. godine
Vesti
petak, 03 jun 2011 08:50

Vest preuzeta sa zvaničnog sajta Poreske uprave.

Elektronski servis za podnošenje poreskih prijava za Porez na dodatu vrednost (PP PDV) je dostupan u skladu sa ranije definisanom dinamikom.

U pilot (početnoj) fazi, Poreska uprava će ograničiti broj korisnika pomenutog elektronskog servisa iz razloga neočekivano velikog interesovanja iskazanog kroz broj već pristiglih PEP obrazaca, odnosno broj registrovanih poreskih obveznika za elektronsko poslovanje.

Poreska uprava će vas na ovom mestu, o aktuelnostima iz ove oblasti  u narednom periodu, redovno obaveštavati.

Internet adresa elektronskog servisa za podnošenje poreskih prijava je: https://eporezi.poreskauprava.gov.rs/


Dostavljanje popunjenog PEP obrasca je mogućnost PDV obveznika, a ne i obaveza (poreski obveznik nije u obavezi da vrati nepopunjen obrazac).

U prvoj fazi, Poreska uprava će omogućiti registraciju samo PDV poreskih obveznika (samo njima je i poštom poslata PEP prijava).

Registracija ostalih poreskih obveznika za e-poslovanje biće izvršena u sledećoj fazi.

Predviđeno je da PDV obveznici dostave PEP obrazac (za registraciju) isključivo PDV matičnim filijalama, a Poreska uprava će ih naknadno obavestiti o izvršenoj registraciji.

Za samo e-poslovanje sa Poreskom upravom potrebno je da poreski obveznik (u prvom trenutku Zakonski zastupnik iz PEP prijave) u međuvremenu pribavi (ukoliko već ne poseduje) elektronski sertifikat od strane ovlašćenih sertifikacionih tela. Poreska uprava će omogućiti autentifikaciju za te elektronske sertifikate. Koliko je nama poznato trenutno postoje sledeća ovlašćena sertifikaciona tela: JP PTT Srbije, Privredna komora Srbije, MUP Srbije, HALCOM ad Beograd.

Zvaničan spisak registrovanih sertifikacionih tela je dostupan na Web strani: http://www.mtid.gov.rs/aktivnosti/euprava/elektronski-potpis/registar-sertifikacionih-tela/

Poreski obveznici će moći u narednom periodu da poslovanje sa Poreskom upravom vrše kao i do sada: predavanjem papirnih obrazaca.

E-poslovanje sa Poreskom upravom je besplatno; eventualno mogu postojati troškovi izdavanja/korišćenja elektronskih sertifikata o čemu se možete obavestiti kod ovlašćenih sertifikacionih tela.

 
Joomla templates by a4joomla