Банер
Банер
Употреба печата није обавезна од 1. фебруара 2012. године
Е-Издаваштво - Коментари прописа
среда, 15 јун 2011 10:49

Нови Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 - даље: Закон) почиње да се примењује 1. фебруара 2012. године.

Према одредби члана 25. Закона који регулише употребу пословног имена, печата и других података у документима, привредно друштво (такође и предузетник) није дужно да употребљава печат у пословној комуникацији.

Ово је доста интересантна одредба из најмање 2 разлога.

До сада су нам испирали памет због печата – ако немаш печат као да ниси жив човек у смислу заступања фирме. Мислим да се сваком бар једном десило да је заборавио да "удари" печат на документ, или да понесе печат са собом. Уследило би нервирање, враћање по печат, губљење времена и новца (за гориво, не/прописно паркирање, такси и сл). Из тог разлога ова одредба је повољна, јер може користити привреди. Наравно уз одређене мере предострожности због могуће злоупотребе.

Међутим већу пажњу привлачи то што ова одредба прописује шта није обавезно. Наиме опште је правило да се законима и другим актима прописује шта је обавезно и која су права. За све оно што није прописано као обавезно, сматра се да није обавезно. Дакле ако употреба печата није прописана као обавезна (што није постојећим законима) онда нема потребе за прописивањем законом да то није обавезно.

Истовремено, није прописана забрана употребе печата, тако да се печат и даље може користити.

Видећемо како ће се у пракси спроводити ова одредба. Пословна култура употребе печата у Србији је толико раширена и устаљена на свим нивоима пословања да је потребан знатан напор да се ово измени.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла