Baner
Baner
Kako da napravim ponudu? - Strana 2
Kako da ...?
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 20 jun 2011 08:00

Ponuda za reklamiranje na internet strani

Kao što je gore navedeno, bitan sastojak (element) ugovora o prodaji je ono što se prodaje. Pošto uslugа niје opipljiv predmet sa određenim fizičkim karakteristikama, veoma važan deo ponude za pružanje usluga je opis usluge.

Opis usluge sastoji se iz delova koje je moguće meriti opšte prihvaćenim merama (da kažemo moguće ih je objektivno izmeriti), i delova koje je moguće meriti samo na osnovu ljudske procene (tj. subjektivno).

Ono što je najčešće moguće izmeriti kod usluge je vreme. Tako recimo uslugu zakupa, pretplatu za telefon i internet, markicu za uslugu prevoza i dr. plaćamo mesečno. Savetodavne usluge raznih profesija često plaćamo na sat, kao i uslugu parkiranja. Dakle jedna od mera za veliki broj usluga je vreme i zato u ponudi za pružanje usluga uvek treba navesti vremenski period.

Osim vremena, usluga se može meriti i drugim fizičkim merama. Recimo usluga prevoza se može naplatiti na osnovu dužine puta u kilometrima i mase tovara u kilogramima, tonama ili metričkim tonama. Uobičajena mera za građevinske radove je površina: za malterisanje, geltovanje, krečenje, zidanje, asfaltiranje itd. Isporučena električna energija se meri kilovat-časom. Usluga zakupa se, pored vremena, meri i kvadratnim metrima površine. Količina podataka se meri bitovima (bajtima, kilo-mega-giga-tera bajtima), a brzina protoka podataka u kilo-mega-giga bitima u sekundi. Isticanje reklame u novinama se meri stubačnim ili kvadratnim centimetrima, dok se puštanje reklame (video/audio) na televiziji/radiju meri sekundama. Cena TV reklame se ističe po sekundi, a može da zavisi i od gledanosti televizije u periodu emitovanja reklame, koja se meri rejtingom na poseban način.

Osiguravajuće kuće cenu usluge osiguranja mere stepenom rizika, koji opet zavisi od niza objektivnih i subjektivnih pokazatelja.

Sa druge strane imamo usluge koje pružaju lekari, advokati, inženjeri, dizajneri, računovođe, savetnici, procenitelji, programeri i druga tzv. profesionalna zvanja. Kvalitet ovih usluga teško je izmeriti objektivnom merom (osim vremena). Glavni način za merenje pomenutih usluga čini ljudska procena.

Da li verujem da će mi taj advokat pružiti uslugu kakvu želim? To verovanje se zasniva na proceni same ličnosti advokata, preporuci ljudi od poverenja i slično. Kod ovakvih usluga jasno je da se ista usluga učinjena od strane dve različite osobe razlikuje. Dva dizajnera napraviće dva različita dizajna, iako imaju istu želju stranke kao polazište za rad. Zato je u ovakvim slučajevima prepoznatljivost (ime) pružaoca usluge važan deo ponude.

Da se vratimo našem primeru i ponudi za reklamiranje na internet strani. Elementi (pored gore navedenih opštih stavki dopisa) koje sadrži naša ponuda su sledeći:

 1. Kome se upućuje
 2. Osnov za obraćanje
 3. Opis proizvoda ili usluge sa svojstvenim karakteristikama sa sadržajem i formom da zainteresuje potencijalnog kupca
 4. Kompletan cenovnik ili deo cenovnika
 5. Raspoloživa količina
 6. Način i rok plaćanja
 7. Rok važenja ponude
 8. Način prihvatanja ponude
 9. Šta ponuda ne obuhvata

1. Kome se upućuje

Ponuda može biti opšta ili upućena tačno određenom licu. Opšta ponuda – „predlog za zaključenje ugovora učinjen neodređenom broju lica koji sadrži bitne sastojke ugovora čijem je zaključenju namenjen, važi kao ponuda, ukoliko drukčije ne proizilazi iz okolnosti slučaja ili običaja“.

Našu opštu ponudu smo stavili na našu internet stranu za širu publiku. U ovom slučaju mi upućujemo ponudu tačno određenom licu (naziv firme i adresa su izmišljeni) za koje verujemo da može biti zainteresovano za nju.

 

2. Osnov za obraćanje

Kao što je rečeno za dopis, uvek je dobro imati neki osnov za obraćanje. Preterano obraćanje nekome bez pravog povoda može se smatrati uznemiravanjem, što nije moralno ispravno i zakonom je kažnjivo. Isto važi i za uznemiravanje putem neželjene (elektronske) pošte.

Pošto smo mi firma koja drži do svog ugleda, uvek ćemo gledati da imamo pravi osnov za obraćanje. Konkretno izvršili smo prostije istraživanje tržišta i napravili spisak firmi koje bi mogle biti zainteresovane za reklamiranje na našim internet stranama. Zato prva rečenica u našem dopisu glasi:

Poštovani,

Uočili smo da Vaša firma ima potrebu za reklamiranjem na internetu, te smatramo da Vam naša ponuda može pomoći u tome.

Uvek treba imati listu mogućih klijenata. Direktan marketing (u ovom slučaju u obliku direktne pošte) je veoma dobar prodajni pristup. Internet omogućava da se sami posetiocu upisuju u liste za dobijanje obaveštenja o novim ponudama, proizvodima, uslugama. Jedan od načina da privučete posetioce da se upisuju u vašu listu je da delu sadržaja na Vašem sajtu mogu pristupati samo upisani članovi. A članstvo je naravno besplatno, potrebna je samo registracija u nekoliko koraka.

 

3. Opis usluge sa svojstvenim karakteristikama sa sadržajem i formom da zainteresuje potencijalnog kupca

U ovom delu treba navesti opis usluge. Pretpostavljamo da je čitalac ponude upoznat sa osnovnom svrhom usluge (reklamiranje) te ga nećemo učiti šta je reklamiranje. Datim opisom želimo da primalac ponude našu uslugu prepozna kao nešto što je korisno za njega i može mu pomoći da poveća prodaju, uštedi vreme i novac i slično.

Stoga mi istinito opisujemo naš internet sajt kao deo naše ponude za reklamiranje:

Naše internet strane u okviru domena www.mena.rs privlače posetioce iz Srbije različitih starosnih doba čija su interesovanja okrenuta započinjanju i vođenju malog sopstvenog posla. Može se reći da su naši posetioci uvek preduzetnici duhom, a često i telom.

Sadržaj se sastoji od naših autorskih članaka o poslovanju u Srbiji (dakle originalnog sadržaja), komentara pojedinih propisa, praktičnih uputstava u vezi sa poslom, izabranih vesti iz oblasti poslovanja i preduzetništva, odabranih važećih propisa i sličnog.

Broj poseta stalno raste, a ukoliko ste zainteresovani možemo Vam dostaviti i određenu statistiku poseta. Na internetu postoje i besplatni servisi za proveru rejtinga određenog sajta, tako da nas i na taj način možete proveriti. Tu Vam možemo preporučiti servis Alexa - www.alexa.com/siteinfo/mena.rs.

Nakon što je prethodni opis zaokupio pažnju čitaoca u nastavku dajemo konkretan način na koji je moguće izvršiti uslugu, odnosno reklamiranje:

Nudimo Vam reklamiranje na sledeći način:

 • postavljanje banera na svim stranama, grupama strana ili pojedinačnim stranama sa vezom koja vodi na Vaš sajt;
 • baner se prikazuje na internet stranama posetiocima u ugovorenom vremenskom periodu – nije plaćanje po prikazu i nije plaćanje po kliku;
 • baner nam dostavljate u odgovorajućem formatu kako bi ga postavili na sajt; taj isti baner stoji sve ugovoreno vreme;
 • moguće je i da imate pristup zakupljenom delu sajta i da prema Vašim potrebama sami menjate različite banere u ugovrenom vremenskom periodu.

Bitno je što tačnije navesti način izvršenja usluge. Postoji mogućnost da druga strana bude zainteresovana za uslugu, ali da joj ne odgovara način izvršenja usluge. Recimo firma želi da se reklamira na našim internet stranama, ali joj ne odgovara reklamiranje putem banera, već želi da sponzoriše pisanje određenih članaka sa nizom ključnih reči koje su linkovane ka njihovoj internet strani.

U takvom slučaju treba procenti koliki nam napor predstavlja prilagođavanje jednom takvom zahtevu i uporediti sa koristima (cenom i dr.) koje dobijamo. Na osnovu takve procene odlučićemo o mogućoj promeni ponude.
 
Joomla templates by a4joomla