Baner
Baner
Kako da napravim ponudu? - Strana 3
Kako da ...?
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 20 jun 2011 08:00

4. Kompletan cenovnik ili deo cenovnika

Dobra je praksa poslati kompletan cenovnik mogućem kupcu. Tada kupac stiče osećaj da ste otvoreni u komunikaciji i da ne krijete bitne stavke u vezi sa ponudom. Deo cenovnika treba slati u slučaju da znamo, ili sa velikom verovatnoćom pretpostavljamo, da kupac nema interesovanja za našu kompletnu ponudu.

U našem primeru cenovnik je sledeći:

1 mesec
3 meseca
6 meseci
12 meseci
Baner u vrhu strane 710x90
9.000
22.950
41.850
75.600
Baner u vrhu strane 350x90
5.000
12.750
23.250
42.000
Desni gornji baner veličine 190x90
2.500
6.375
11.625
21.000
Desni donji baner
veličine 190x90
2.000
5.100
9.300
16.800
Baner u članku 468x60
700
1.785
3.255
5.880

Cena je često glavni sastojak od koga zavisi prihvatanje ponude. Prodati po željenoj ceni je bitna veština prodavca. Poznavanje kupca, kao i opšte poznavanje tržišta (jednom rečju iskustvo) pomaže da se izvrši prodaja po nameravanoj ceni.

 

5. Raspoloživa količina

Kada je iz okolnosti jasno da je količina koja se nudi na prodaju bitna, to treba navesti u ponudi. Kada veliki prodajni objekti nude nešto na akciji po nižoj ceni, uvek stavljaju napomenu da akcijska cena važi do prodaje zaliha ili do isteka vremena akcijske prodaje.

U našem primeru prikazivanjem slike internet strane sa raspoloživim mestima za banere, naveli smo koja su mesta raspoloživa. Kada neko mesto za baner bude zauzeto u narednim ponudama to bi bilo jasno prikazano.

Mesta za banere

6. Način i rok plaćanja

Plaćanje u Srbiji između pravnih lica u tzv. domaćem platnom prometu je po pravilu bezgotovinski. To znači da se novac sa računa jedne firme putem naloga za prenos koji je dat banci, prebacuje na račun druge firme. Iako nema zabrane za gotovinsko poslovanje između pravnih lica (primer je Metro Cash&Carry), praktičnije je i jefitnije da se posluje bezgotovinski.

Plaćanje putem kompanijskih čekova (koje postoji u nizu zemalja) u Srbiji praktično ne postoji. Bezgotovinsko plaćanje može biti i putem bankarskog kredita, kada banka prebacuje novac direktno na račun prodavca. Bezgotovinsko je i plaćanje putem platnih kartica, međutim ono je pre svega namenjeno za plaćanje stanovništva prema frimama. Proviziju za ovakvo plaćanje snose firme i ona iznosi 2-3% od ukupnog iznosa, dakle od iznosa sa PDV-om (ako je firma u sistemu PDV-a).

U našem primeru to je sledeći deo:

Plaćanje je unapred za ugovoreni period na naš tekući račun na osnovu predračuna.

Plaćanje može biti unapred (tzv. avansno) ili odloženo plaćanje na određeni broj dana.
Kao garancija plaćanja u Srbiji se najviše koriste menice privrednog društva, lične menice i bankarske garancije. U velikoj meri se koriste i zaloge na pokretnim stvarima i pravima, kao i hipoteke za nepokretnosti.

Uglavnom, praksa je pokazala da je za male firme u Srbiji najbolja garancija naplata unapred. Kada to nije moguće zbog prirode tržišta i načina poslovanja treba biti mudar i naći pravi način kako zaštiti sebe, imovinu firme, ličnu imovinu i svoju porodicu.

Optimalno bi bilo da za naše potraživanje od kupca tražimo isti stepen garancije plaćanja kakav nam traži banka ili naši dobavljači koji u potpunosti ili delom finansiraju naše poslovanje. Recimo ako smo sklopili ugovor o izvršenju radova na nekom građevinskom objektu gde je rok naplate 120 dana, to bi značilo da moramo sami da finansiramo izvođenje radova u periodu od 120 dana. Banka nam nudi kredit i kao garanciju plaćanja traži menice firme, lične menice vlasnika i zalogu na opremi. U ovakvom slučaju mi bi od našeg kupca trebalo da tražimo najmanje isti stepen garancije plaćanja - menice firme, lične menice vlasnika i zalogu na opremi. To u praksi gotovo nikada nije slučaj, a veoma često nije ni moguće, naročito za male firme.

Male firme se uglavnom nalaze između čekića i nakovanja. Naime ukoliko želiš da dobiješ posao ne možeš da postavljaš uslove, već samo da prihvatiš (ili ostaviš) ono što ti se nudi. To je čekić koji nam visi nad glavom. Ako nemaš dovoljno novca da finansiraš izvršenje posla, moraš da se zadužiš (kod banke) gde opet drugi postavljaju uslove. To je nakovanj koji čvrsto stoji na mestu da, kada nas čekić udari u glavu, osigura da nas više zaboli.

Pored smanjenja obima prodaje, ovo je jedan od razloga zašto život u Srbiji sve češće pokazuje da vlasnici malih firmi i preduzetnici jednostavno smanjuju poslovnu aktivnosti (otpuštaju zaposlene) i manje rizikuju. Svi drugi su zaštićeni (i velike firme, i banke, i država) samo mali moraju da istrpe sve. Po meni, ovo je prirodno ponašanje. Treba sačekati da se uslovi promene i tada planirati povećanje posla uz novo iskustvo i „novu“ pamet. Preduzetnici su uglavnom sposobniji u poslovnom delu života, i to najverovatnije znači da će za sebe i svoju porodicu imati dovoljno sredstava. Najteže je radnicima koji su izgubili posao.

Deo o kome sam iznad pisao ima i širu društveni smisao, i mislim da ne bi bilo ispravno da o tome ne kažem nekoliko rečenica.

Ekonomska kriza (da ostanemo samo na njoj) koja intezivno traje u Srbiji poslednje tri godine dovela je i dovodi do značajnog raslojavanja stanovištva po pitanju ekonomskog stanja. Jedno od više mišljenja po pitanju razloga nerešavanja krize je da već duži niz godina imamo nesposobnu „elitu“ koja upravlja Srbijom. Moj lični stav je da su ljudi velikom većinom sposobni i da pre ili kasnije ispune svoje namere. Tako ja smatram da je naša „elita“ sposobna, ali da je njena namera upravo ovo što se dešava sa privredom Srbije, a ne ono što govori.

Ukoliko ste i sami došli na ovakvu misao, pozivam svakog od vas koji ovo čita da ne klonete duhom i ne dozvolite da vam utuku volju. Sve materijalno se može ponovo izgraditi i steći, ako se i izgubi. Koliko je bilo ratova, poplava, zemljotresa, kriza, te se uz čisto srce, jaku volju i zdrav duh sve ponovo izgradilo. Čisto srce, jaku volju i zdrav duh čuvajte za bolje vreme koje dolazi. To je ono što ćemo predati potomcima i s čim ćemo izaći pred predake.

A laž koja sad traje počinje da se razobličava. Pojedicima je već jasno, a uskoro će i narod razumeti šta se želi u Srbiji i od Srbije. No i to će propasti, onako kako propada svaka laž, a mi čuvajmo sebe i jedni druge za vreme koje dolazi.
 
Joomla templates by a4joomla