Baner
Baner
Bespovratna sredstva za udruženja preduzetnika
Vesti
utorak, 05 jul 2011 10:17

Izvor: Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Nacionalna agencija za regionalni razvoj pozvala je udruženja preduzetnika da konkurišu za odobravanje bespovratnih sredstava za projekte čiji je cilj unapređenje rada i jačanje kapaciteta udruženja.

Udruženja preduzetnika upisana u registar Agencije za privredne registre ili su otpočela proces preregistracije pre objavljivanja javnog poziva, kao i udruženja koja se bave umetničkim i starim zanatima mogu aplicirati za iznose od 100.000,00 do 500.000,00 dinara. Rok za podnošenje prijava je 29. jul.

Projekti za koje će se sredstva odobravati su projekti opšteg usavršavanja menadžmenta i zaposlenih u članicama udruženja, projekti poslovne saradnje sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, velikim preduzećima i multinacionalnim kompanijama, izrada projekata za posticanje razvoja preduzetništva na lokalnom nivou i za posebne ciljne grupe (mladi, žene preduzetnici, izbegla i raseljena lica, invalidi), učešće na sajmovima i izložbama i administrativne troškovi koji se odnose na promotivne aktivnosti, organizaciju radionica, sajmova, takmičenja i konferencija.

Za podršku udruženjima preduzetnika opredeljeno je 11,3 miliona dinara.

Svi zainteresovani za dodatne informacije mogu se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, a potrebnu dokumentaciju i obrasce preuzeti sa internet strane www.narr.gov.rs. Prijave se podnose lično najbližoj regionalnoj agenciji/centru čiji centri su u 15 gradova u Srbiji.

 
Joomla templates by a4joomla