Baner
Baner
Kalkulator za obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao obveznika
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
subota, 30 jul 2011 11:38

Prema važećim propisima porez po odbitku i pripadajuće doprinose za socijalno
osiguranje (penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti) plaća
pravno lice ili preduzetnik koji vrši isplatu fizičkom licu i to pre ili prilikom
isplate.

Međutim, postoje slučajevi kada fizičko lice ostvaruje prihode od nerezidentnih pravnih
i fizičkih lica (stranih firmi, ambasada, međunarodnih organizacija i slično). Tada
fizičko lice ima obavezu da samo obračuna poreze i doprinose, izvrši uplatu na propisne
račune i podnese poresku prijavu PP OPO, i to u roku od 15 dana od dobijanja prihoda.

Sledeći linkovi vode ka izabranim službenim mišljenjima Ministarstva finansija u vezi
sa nekim od slučajeva kada fizičko lice obračunava, uplaćuje porez i doprinose
i podnosi poresku prijavu.

Oporezivanje prihoda po osnovu zarade koju ostvaruje lokalno osoblje zaposleno u
diplomatskom predstavništvu strane države u Republici Srbiji

Poreski tretman zarade koju ostvari radnik upućen od strane mađarskog
privrednog društva po osnovu obavljanja rada na teritoriji Republike Srbije
u predstavništvu mađarskog privrednog društva, pri čemu radnik ne zasniva radni odnos
sa predstavništvom

Obaveza plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od strane fizičkog
lica– rezidenta Republike Srbije koji je zaposlen kod inostranog poslodavca i
ostvaruje zaradu po osnovu radnog odnosa sa inostranim poslodavcem

Poreski tretman vršenja prometa usluga posredovanja u okviru obavljanja delatnosti od
strane fizičkog lica

Poreske obaveze fizičkog lica - autora knjige - koje samostalno izdaje sopstvenu knjigu,
s tim da izdavanje publikacije ne obavlja kao trajnu, registrovanu delatnost, već to čini
ad hoc za potrebe izdavanja sopstvene knjige u konkretnom slučaju

Poreski tretman prihoda koji fizičko lice – rezident Republike Srbije ostvaruje od
stranog pravnog lica po osnovu ugovornog odnosa o obavljanju određenih aktivnosti

Poreski tretman prihoda koji svojim naučno-istraživačkim radom na međunarodnom
projektu, po osnovu ugovornog odnosa sa međunarodnom organizacijom, ostvari fizičko lice
rezident Republike Srbije

Poreski tretman prihoda od dividende koji ostvaruje fizičko lice - domaći državljanin
od isplatioca iz inostranstva

Obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak građana na zarade i ugovorene naknade po
osnovu povremenih poslova i pružanja konsultantskih usluga

Porez na dohodak građana se plaća na svaki prihod (osim onog koji je izuzet), a ne samo
kada prihod pređe granicu za plaćanje godišnjeg poreza. Tada se plaća dodatni -
godišnji porez na dohodak građana.

Važno je napomenuti da je postavljeni kalkulator univerzalan. Naime, iako je napravljen
prema PP OPO poreskoj prijavi, u računskom smislu pokriva obračun poreza i doprinosa
gotovo svih vrsta primanja fizičkih lica u Srbiji.

Dakle, bilo da isplaćujete kao firma, bilo da imate primanja kao fizičko lice, računica
je ista, a pomoću postavljenog besplatnog kalkulatora brzo možete doći do rezultata.

Izaberite vrstu prihoda sa desne strane, unesite vrednost u polje ostvareni prihod i
kliknite na Obračunaj. Prema potrebi unose se i ostala žuta polja.

 

Izaberi vrstu prihoda
1. Ostvareni prihod 1. Zarada i druga primanja po osnovu zaposlenja
2. Iznos prihoda izuzet / oslobođen plaćanja poreza (zakonski osnov ________) 2. Prihodi od autorskih i srodnih prava
i prava industrijske svojine
3. Ostvareni prihod koji se oporezuje (1 - 2) ili (9-2) 2.1. U slučaju kada se plaća samo porez
4. Troškovi - normirani troškovi 0 %
- normirani troškovi 34 %
- normirani troškovi 43 %
- normirani troškovi 50 %
4.1. Normirani troškovi %
4.2. Stvarni troškovi
5. Oporezivi prihod - poreska osnovica (3 - 4) 2.2. U slučaju kada se plaća porez i doprinos PIO
6. Obračunati porez na dohodak građana(5.x %) - normirani troškovi 0 %
- normirani troškovi 34 %
- normirani troškovi 43 %
- normirani troškovi 50 %
7. Porez na dohodak građana plaćen u drugoj državi
8. Porez na dohodak za uplatu (6. - 7)
9. Osnovica doprinosa za socijalno osiguranje 2.3. U slučaju kada se plaća porez, doprinos
PIO i doprinos za zdrav. osiguranje
Minimalna osnovica doprinosa - proveri iznos - mesečni - normirani troškovi 0 %
- normirani troškovi 34 %
- normirani troškovi 43 %
- normirani troškovi 50 %
Maksimalna osn. doprinosa-proveri iznos-mesečni godišnji

10.

Obračunati doprinosi tj. koji treba da se plate (iz ostvarenog prihoda)
10.1. Doprinos za PIO % 3. Prihodi od kapitala:
10.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje % 3.1. od kamata
10.3. Doprinos za osig.za slučaj nezaposl. % 3.2. dividende i udeli u dobiti
Neto prihod (1 - 8 - 10.1 - 10.2 - 10.3):
4. Prihodi od nepokretnosti
5. Prihodi od davanja u zakup
pokretnih stvari
6.

Prihodi od igara na sreću

7. Prihodi od osiguranja lica

8.

Prihodi sportista i sportskih stručnjaka
8.1. U slučaju kada se plaća porez i doprinos PIO
8.2. U slučaju kada se plaća porez,
doprinos PIO i doprinos za zdrav. osiguranje

9.

Drugi prihodi - normirani troškovi 20%
9.1. U slučaju kada se plaća samo porez
9.2. U slučaju kada se plaća porez i doprinos PIO
9.3. U slučaju kada se plaća porez,
doprinos PIO i doprinos za zdrav. osiguranje
 
Joomla templates by a4joomla