Baner
Baner
Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
ponedeljak, 08 avgust 2011 13:09

Izvod iz Zakona o porezu na dohodak građana u vezi sa prihodima od davanja u zakup pokretnih stvari.

Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari ulaze u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Član 82

Obveznik poreza na prihode od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari je fizičko lice koje te stvari daje u zakup.

Bruto prihodi od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari obuhvataju ostvarenu zakupninu i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac.

Oporezivi prihod od izdavanja u zakup pokretnih stvari utvrđuje se odbijanjem normiranih troškova od bruto prihoda u visini od 20%.

Obvezniku koji to zahteva i dokumentuje, poreski organ će umesto normiranih troškova priznati troškove amortizacije, finansiranja, investicionog i tekućeg održavanja imovine i druge stvarne troškove koje je imao u vezi sa stvarima koje je dao u zakup.

Ako je prijavljeni prihod od davanja u zakup pokretnih stvari manji od onog koji bi uobičajeno mogao da se postigne na tržištu, nadležni poreski organ će ovaj prihod utvrditi u visini prihoda koji bi se mogao postići na tržištu, u skladu sa članom 70. ovog zakona.

Stopa poreza na iznosi 20%.

 
Joomla templates by a4joomla