Банер
Банер
Банер
У јуну поднето 14 електронских ПДВ пореских пријава
Вести
среда, 10 август 2011 10:26

Извор: Тањуг / Б92 биз

Београд -- Пореска управа регистровала је око 20 хиљада ПДВ пореских обвезника за електронско пословање, изјавио је Дејан Видојевић, помоћник директора Пореске управе.

Видојевић је истакао да сам процес регистрације пореских обвезника за електронско (е) пословање са Пореском управом није обавезан и да није временски ограничен.

Он је навео и да је поступак регистрације веома једноставан и брз уз процентуално занемарљиве проблеме везане за валидацију података из доспелих ПЕП образаца.

"Иако смо развили електронске сервисе за подношење пореске пријаве за Порез на додату вредност (ПДВ) и пореске пријаве за Годишњи порез на доходак грађана (ГПДГ), активан је само први, а други ће постати активан почетком следеће године, када је и могуће поднети пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана за претходну годину", рекао је Видојевић.

У јуну је, према речима Видојевића, поднетих и обрађених електронских ПДВ пријава било 14, двоструко више него у мају.

"Овде треба напоменути да смо, у овој почетној фази електронског пословања, из разлога праћења и оцене перформанси информационог система, ограничили могућност електронског подношења ПДВ пријава на 200 пореских обвезника који су о томе обавештени, а ова пилот група је формирана издвајањем оних пореских обвезника који већ имају квалификоване електронске сертификате и истовремено су регистровани за електронско пословање са Пореском управом и у наредном периоду перманентно ће се проширивати", изјавио је Видојевић.

Видојевић је истакао и да је преко Веб портала Привредне коморе Србије у пилот пројекту, сходно међусобном протоколу о пословној сарадњи, пореским обвезницима омогућено електронско подношење ПДВ пореских пријава.

Тај сервис ће, како је рекао Видојевић, бити активан у будућности иако ће бити развијен нови портал Пореске управе, обзиром да је првенствено намењен рачуноводственим агенцијама које обављају електронско пословање са Пореском управом за више пореских обвезника који су њихови клијенти.

"Не може се у овом тренутку предвидети будућа сарадња са Привредном комором Србије, али је за очекивати да ће Пореска управа у потпуности самостално развити и покрити целокупно електронско пословање са свим пореским обвезницима", саопштио је Видојевић.

Он је навео и да је за електронско подношење ПДВ пореске пријаве неопходно имати квалификовани електронски сертификат којим је једино могуће дигитално потписивање пореске пријаве.

Видојевић је истакао и да је циљ у будућности да сви порески обвезници могу послове са Пореском управом да обављају електронским путем.

У 2012. години ће, како је рекао Видојевић, бити развијани електронски сервиси за подношење пореских пријава за остале пореске облике.

"У овом тренутку, у оквиру Интегрисаног Информационог Система Пореске управе, интезивно радимо на аналитичкој консолидацији података са циљем остварења доступности заинтересованим пореским обвезницима, квалитетног упита стања на пореским рачунима путем електронског сервиса", изјавио је Видојевић.

Очекивани термин завршетка и пуштања у рад тог новог сервиса за пореске обвезнике је, како је навео Видојевић, крај првог квартала следеће године.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла