Банер
Банер
Приходи (добици) од игара на срећу
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 11 август 2011 09:06

Извод из Закона о порезу на доходак грађана у вези са приходима (добицима) од игара на срећу.

Приходи (добици) од игара на срећу не улазе у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана.

Члан 83

Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које оствари добитак од игара које се сматрају играма на срећу у смислу закона који уређује игре на срећу.

Опорезиви приход за добитке од игара на срећу представља сваки појединачни добитак од игара на срећу, осим оних који су ослобођени овим законом.

Појединачним добитком у смислу става 2. овог члана сматра се укупан добитак по свим комбинацијама у играма на срећу са више комбинација.

Ако се добитак састоји од ствари и права, опорезиви приход из става 2. овог члана представља тржишна вредност ствари или права у моменту када је добитак остварен.

Порез на добитке од игара на срећу не плаћа се на:

  1. појединачно остварен добитак од игара на срећу до износа од 15.000 динара;
  2. лутријске згодитке по јавним зајмовима;
  3. остварен добитак од игара које се приређују у играчницама (казинима) и на аутоматима.

Стопа пореза на износи 20%.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла