Банер
Банер
Приходи спортиста и спортских стручњака
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 11 август 2011 10:01

Извод из Закона о порезу на доходак грађана у вези са приходима спортиста и спортских стручњака.

Приходи спортиста и спортских стручњака улазе у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана.

Члан 84а

Приходи спортиста и спортских стручњака обухватају примања која остваре професионални спортисти, спортисти аматери, спортски стручњаци и стручњаци у спорту од спортске организације, односно организације за обављање спортске делатности, спортских друштава и савеза, која немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт, односно радни односи.

Приходима из става 1. овог члана сматрају се нарочито примања по основу:

  1. накнаде на име закључења уговора (трансфер и др.);
  2. накнаде за коришћење лика спортисте;
  3. новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама;
  4. (брисана);
  5. стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање;
  6. новчане и друге награде;
  7. националног признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта;
  8. накнаде и награде за рад спортским стручњацима, односно стручњацима у спорту (тренери, судије, делегати и др.).

Опорезиви приход за примања спортиста и спортских стручњака из ст. 1. и 2. овог члана утврђује се одбијањем нормираних трошкова од бруто прихода у висини од 50%.

Стопа пореза на износи 20%.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла