Baner
Baner
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) objavila XII Javni poziv za dodelu sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata
Vesti

Izvor: SIEPA, 19. 08. 2011.

U skladu sa Programom podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) raspisala je XII Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu i u ovom krugu dodele sredstava iznose 39.000.000,00 dinara. Prijava može biti podneta za jednu ili više aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava je 19. septembar 2011. godine. Dokumentacija dostavljena nakon ovog roka neće se uzimati u obzir. Sva neophodna dokumentacija koja treba da se dostavi navedena je u Pravilniku o postupku, dodeli i refundaciji državne pomoći.

Namena državne pomoći

Program podsticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede vrši se, kroz podsticanje aktivnosti dve grupe privrednih subjekata:

 1. pojedinačnih privrednih subjekata
 2. udruživanja privrednih subjekata prilikom zajedničkog nastupa na međunarodnim tržištima.

 

Podsticaji namenjeni pojedinačnim privrednim subjektima

Sredstva se dodeljuju za sledeće aktivnosti:

Aktivnost obuhvata sufinansiranje nastupa kompanija za prvo učešće privrednog subjekta na inostranim sajmovima i izložbama u 2011. godini. Sufinansira se:

 1. zakup izložbenog prostora
 2. upis u sajamski katalog
 3. troškovi vođenja štanda
 4. troškovi izgradnje štanda

Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 1.000.000,00 dinara po pojedinačnom sajmu, bez poreza na dodatu vrednost.

Aktivnost obuhvata otvaranje predstavništava na inostranim tržištima sa kojima Republika Srbija ima potpisane Ugovore o slobodnoj trgovini. Sufinansiraju se sledeći troškovi:

 1. operativni troškovi otvaranja predstavništva
 2. zakup prostora površine do 50 m2
 3. troškovi osoblja (jednog zaposlenog u predstavništvu)
 4. režijski troškovi

Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 2.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Projektom se finansiraju predstavništva otvorena u 2011. godini.

Troškovi zakupa prostora priznaju se u visini prosečne cene kvadrata na tržistu, u skladu sa poslednjim zvaničnim statističkim podacima.

Troškovi osoblja priznaju se u visini prosečne mesečne bruto zarade, u skladu sa poslednjim zvaničnim statističkim podacima.

Aktivnost obuhvata učešće kompanija u organizovanim privrednim misijama/posetama/B2B na međunarodnim tržištima. Sufinansiraju se sledeći troškovi:

 1. troškovi puta (avionska karta u ekonomskoj klasi, troškovi benzina i putarina)
 2. troškovi smeštaja (do pet noćenja u hotelima kategorije do 4 zvezdice) za maksimalno dva predstavnika kompanije.

Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 200.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Aktivnost obuhvata sledeće podaktivnosti vezane za jačanje konkurentnosti proizvoda:

 1. istraživanje tržišta
 2. sertifikacija proizvoda – dokaz o usaglašenosti (CE oznaka) i usklađivanje sa specifičnim normama za pojedine vrste proizvoda prema zahtevima kupca
 3. sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom

Intenzitet pomoći po korisniku za aktivnost istraživanje tržista može iznositi maksimalno 50 % opravdanih troškova, odnosno maksimalno 500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Intenzitet pomoći po korisniku za aktivnosti pod tačkama 2) i 3) može iznositi maksimalno 50 % opravdanih troškova, odnosno maksimalno 1.500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Aktivnost obuhvata sledeće troškove vezane za promociju proizvoda:

 1. izrada promotivnog materijala
 2. dizajn veb sajta

Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 300.000,00 dinara.

 

Podsticaji namenjeni udruženjima prilikom zajedničkog nastupa na međunarodnim tržištima

Aktivnost obuhvata organizovanje odnosno sufinansiranje zajedničkog nastupa udruženja na inostranim sajmovima, u saradnji sa sledećim institucijama - SIEPA, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo trgovine i usluga i Privredna komora Srbije.

Sufinansira se sledeće:

 1. zakup izložbenog prostora,
 2. troškovi izgradnje štanda
 3. troškovi vođenja štanda
 4. organizovanje pripremnih seminara za nastup na sajmu
 5. izrada promotivnih materijala udruženja

Intenzitet pomoći po sajmu može iznositi maksimalno 50% troškova zajedničkog nastupa, odnosno maksimalno 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Projektom se sufinansiraju sajamske aktivnosti za 2011. godinu, kao i sajamske aktivnosti u 2012. godini ukoliko je plaćanje izvršeno u 2011. godini.

Aktivnost obuhvata organizovanje/sufinansiranje privrednih misija na međunarodnim tržištima u saradnji sa sledećim institucijama - SIEPA, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo trgovine i usluga i Privredna komora Srbije.

Sufinansiraju se sledeći troškovi:

 1. troškovi puta
 2. troškovi smeštaja

Intenzitet pomoći po aktivnosti može iznositi maksimalno 50% ukupnih troškova, odnosno maksimalno 500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Aktivnost obuhvata finansiranje troškova otvaranja predstavništava udruženja na inostranim tržištima (sa kojima RS ima potpisane Ugovore o slobodnoj trgovini):

Sufinansiraju se sledeći troškovi:

 1. operativni troškovi otvaranja predstavništava
 2. zakup prostora površine do 300 m2
 3. troškovi osoblja (jednog zaposlenog u predstavništvu)
 4. režijski troškovi
 5. marketinški troškovi (bilbordi i reklamiranje u časopisima)

Intenzitet pomoći po udruženju može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 20.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Projektom se finansiraju predstavništva otvorena u 2011. godini.

Troškovi zakupa prostora priznaju se u visini prosečne cene kvadrata na tržištu, u skladu sa poslednjim zvaničnim statističkim podacima.

Troškovi osoblja priznaju se u visini prosečne mesečne bruto zarade, u skladu sa poslednjim zvaničnim statističkim podacima.

 

Korisnici državne pomoći

Podsticaji namenjeni privrednim subjektima

Državna pomoć prema ovom projektu može biti odobrena privrednim društvima i preduzetnicima sa sedištem u Republici Srbiji pod uslovom da:

 1. se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna
 2. su pozitivno poslovali u 2009. ili 2010. godini
 3. su tokom 2009. ili 2010. godine ostvarili minimum 20% prihoda od prodaje proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu ili su ostvarili izvoz u minimalnom iznosu od 50.000 evra u sektoru proizvodnje ili 25.000 evra u sektoru usluga, osim za usluge industrijskog i tekstilnog dizajna gde je za podnošenje prijave uslov realizovan izvozni posao bilo koje vrednosti u godini koja predhodi podnošenju prijave
 4. imaju izmirene obveze prema državi i zaposlenima u skladu sa propisima Republike Srbije
 5. da im u roku od dve godine pre podnosenja prijave nije izricana pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti

Na javni poziv se ne mogu prijaviti privredni subjekti u teškoćama, stečaju ili postupku likvidacije.

 

Podsticaji namenjeni udruženjima prilikom zajedničkog nastupa na međunarodnim tržištima

Državna pomoć prema ovom projektu može biti odobrena udruženjima sa sedište u Republici Srbiji koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, a čije koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. bave se proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna
 2. imaju minimalno 5 članica
 3. da su članice u 2009. ili 2010. godini ostvarile ukupan promet u visini od minimalno 5 miliona evra
 4. da su članice tokom 2009. ili 2010. godine ostvarile minimum 20% prihoda od prodaje proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu.
 5. da članice zapošljavaju minimalno 100 zaposlenih
 6. da članice imaju izmirene obveze prema državi i zaposlenima u skladu sa propisima Republike Srbije

Na javni poziv se ne mogu javiti udruženja u čijem sastavu su privredni subjekti u teškoćama, stečaju ili postupku likvidacije.

Za više informacija posetite zvaničnu stranicu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

 
Joomla templates by a4joomla