Банер
Банер
Расписан оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда
Вести
петак, 09 септембар 2011 11:32

Извор: Београд.рс

Град Београд расписао оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда у укупној површини од 4.523,2172 хектара, које се налази на подручју градских општина Барајево, Вождовац, Гроцка, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и Чукарица.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 16 часова 30. септембра 2011. године.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Београда, Београд, Улица краљице Марије број 1, до наведеног рока.

Текст огласа, у ПДФ формату, можете преузети са интернет стране СкупШтине града Београда.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла