Банер
Банер
Конкурс за кредите за почетнике у бизнису у 2011. години
Вести
понедељак, 19 септембар 2011 12:01

Извор: Национална агенција за регионални развој

Рок за пријаву: недеља, 01. јануар 2012. године.

Национална агенција за регионални развој расписала је конкурс за доделу кредита намењен почетницима у бизнису, односно привредним субјектима на подручју Републике Србије, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2010. године и касније.

Опис програма

Кредити се одобравају за изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/ санацију пословног простора/производних и индустријских објеката или за куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме.

Коме је намењен

Привредни субјекти на подручју Републике Србије, регистровани у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2010. године и касније.

Општи услови

Подносилац захтева:

 • лице које никада раније није било власник привредног друштва, односно предузетник, у смислу да је био обвезник пореза на добит, односно на приходе од самосталне делатности
 • лице против кога се не води истрага и које није било правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине, до 55 година старости.
 • лице које у тренутку подношења захтева за добијање кредита није запослено у јавним предузећима и државним институцијама

Средства по овом програму се не могу користити за:

 • кредитирање примарне пољопривредне производње
 • кредитирање трговине
 • куповину половне опреме
 • куповину путничких возила
 • позајмице другим лицима
 • производњу и продају оружја и војне опреме
 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности
 • за производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним

Услови кредитирања

Износ кредита:

 • за предузетнике од 500.000,00 до 1.500.000,00 динара
 • за правна лица од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара

Рок отплате: до 5 година, у оквиру којег је период почека од дванаест месеци

Каматна стопа: 3% на годишњем нивоу уз примену валутне клаузуле

Отплата кредита: тромесечна

Инструменти обезбеђења (један од инструмената):

 • хипотека првог реда на непокретностима или земљишту, у приватном власништву (корисника кредита или другог лица) чија тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног за припадајућу камату или
 • уговорно јемство (или приступање дугу) правног лица за корисника кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга, за правна лица за кредите у износу до 2.500.000,00 динара

Поред наведених инструмената, обавеза корисника је да достави и одговарајући број бланко сопствених меница.

Пријем захтева почиње од 01.04.2011. године, све док се не потроше средства за ову намену
Програм, са пратећом документацијом је доступан на електонским странама Националне агенције за регионални развој (www.narr.gov.rs) и у регионалним агенцијама.

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на телефоне: 019/445-311, 019/445-364, 011/2060-810, 011/2060-829 или 011/2060-844 или регионалним агенцијама/центрима.

Кредитни захтеви се могу предати у регионалним агенцијама. Потпуну конкурсну документацију и списак регионалних агенција можете погледати на званичним интернет странама Националне агенције за регионални развој.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла