Baner
Baner
Registar sudskih zabrana počeo sa radom
Vesti
utorak, 20 septembar 2011 09:58

Izvor: Tanjug

Agencija za privredne registre uspostavila je rad Registra sudskih zabrana zahvaljujući kome će građani koji kupuju stan ili neko potrošno dobro biti u situaciji da provere da li postoje sudske odluke kojima se zabranjuje otuđenje te imovine.

"To je javni registar koji sadrži podatke o privremenim merama donetim pre, u toku ili po okončanju sudskog postupka, kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih stvari, nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnostima, pod uslovima propisanim zakonom", objavljeno je na sajtu APR.

U Registar se upisuju i sve izmene i dopune koje se tiču izrečenih privremenih mera.

Registar  sudskih zabrana predstavlja evidenciju određenih sudskih zabrana koje su upisane na zahtev izvršnog poverioca u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

U Registar se upisuju podaci o sledećim merama obezbeđenja - zabrani izvršnom dužniku da otuđi i optereti pokretne stvari čiji je on vlasnik, odnosno pokretne stvari na koje je upravljeno potraživanje, zabrani izvršnom dužniku da otuđi ili optereti svoje nepokretnosti ili stvarna prava na nepokretnosti, odnosno nepokretnosti na koje je upravljeno potraživanje.

Registar  sudskih zabrana počeo je sa radom 17. septembra, a upis ima deklarativan karakter.

Od trenutka upisa smatra se da su treća lica upoznata sa postojanjem zabrane i niko se ne može pozivati da mu podaci koji su upisani u Registar nisu bili poznati.

Ustanovljavanjem Registra sudskih zabrana kao jedinstvene, centralne, elektronske baze podataka sva zainteresovana lica na jednostavan i brz način mogu dobiti podatke o privremenim merama zabrane otuđenja i opterećenja pokretnih stvari, nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnostima, što vodi većoj pravnoj sigurnosti, navodi se na portalu APR.
 
Joomla templates by a4joomla