Baner
Baner
Narodna banka Srbije: Više nema prepreka za Pejpal (PayPal) u Srbiji
Vesti
četvrtak, 22 septembar 2011 13:29

Izvor: NBS

Povodom korišćenja usluga “PayPal” servisa u Republici Srbiji – nema smetnji da rezidenti preko banke slobodno vrše plaćanje, odnosno naplatu po osnovu kupovine ili prodaje robe i usluga u inostranstvu koristeći usluge ovog servisa, konstatuje se u pismu koje je Narodna banka Srbije uputila nadležnim ministarstvima.

Takođe, prema važećim propisima kojima se uređuje platni promet u zemlji i sa inostranstvom, nije potrebno da se kompanija “PayPal Pte.Ltd Singapore” registruje kao banka ili neka druga finansijska institucija ili da ustanovi lokalno predstavništvo za pružanje ovakvog vida usluge, stoji u pismu Narodne banke Srbije nadležnim ministarstvima.

Narodna banka Srbije smatra da će uvođenje ovog elektronskog servisa plaćanja povećati efikasnost platnih transakcija sa inostranstvom i smanjiti troškove njihovog izvršenja za naše građane i domaća preduzeća.

U pismu su navedeni zaključci sa sastanka predstavnika Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija da će opšti uslovi o pružanju usluga „PayPal“ servisa radi korišćenja u Republici Srbiji biti dopunjeni, kako je to učinjeno i u pojedinim grupama zemalja. To praktično znači da će rezidenti usluge ovog servisa koristiti pri kupovini, odnosno prodaji robe i usluga nerezidentima, dok će se sredstva ostvarena tom prodajom prenositi sa „PayPal“ računa na račune rezidenata u Republici Srbiji.
 
Joomla templates by a4joomla