Baner
Baner
Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javnih nabavki - Strana 3
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
utorak, 11 oktobar 2011 11:57

2. KARAKTERISTIKE SEKTORA, PROIZVODA I USLUGA KOJE POTPOMAŽU TAJNE SPORAZUME

Iako se nameštanje ponuda može javiti u bilo kom sektoru, postoji jedan broj sektora u kojima je to naročito moguće, zbog posebnih odlika tog sektora ili određenih proizvoda. Te karakteristike podstiču ili olakšavaju nameštanje ponuda. U takvim slučajevima nadležni za sprovođenje postupka javne nabavke, moraju biti veoma obazrivi.

Najčešći indikatori nameštenih ponuda su:

a) Mali broj ponuđača - što je manji broj ponuđača, veća je mogućnost njihovog dogovora oko nameštanja ponude;

b) Otežan ulazak na tržište – tržišta sa malim brojem učesnika su podložnija dogovorima učesnika o nastupu na tenderima. Ukoliko na tržištu ima samo nekoliko učesnika a ulazak na tržištu je otežan (jer zahteva velike troškove, izaziva poteškoće ili je prilično spor), smatra se da postoji zaštitna barijera koja pomaže nameštanju ponuda;

v) Tržišni uslovi – konstantan, predvidljiv tok tražnje od strane javnog sektora povećava rizik nameštanja na tenderima, a suprotno tome, značajne promene u uslovima tražnje ili ponude, imaju tendenciju destabilizovanja ovakvih postupaka. Istovremeno, tokom perioda poremećaja u privredi, ili nesigurnosti, mogućnosti za nameštanja se povećavaju, jer se na taj način nastoji da se gubici u poslovnim aktivnostima kompenzuju dobicima po osnovu tajnih sporazuma;

g) Privredna (trgovinska) udruženja – ova udruženja čine pojedinci i učesnici na tržištu sa zajedničkim komercijalnim interesom, udruženi radi postizanja budućih komercijalnih ili profesionalnih ciljeva i mogu biti korišćena kao legitimni, prokonkurentski mehanizam za članove poslovnog ili uslužnog sektora kako bi promovisali standarde, inovacije i konkurenciju. Nasuprot tome, kada se radi o nezakonitom, antikonkurentskom postupanju, ova udruženja se koriste od strane njihovih rukovodilaca kao pokriće za dogovore o načinima i oblicima za zaključivanje i primenu tajnih sporazuma;

d) Ponovljena ponuda – ponavljanje tendera povećava mogućnost tajnih sporazuma. Učestalost pojavljivanja istih ponuđača, pomaže članovima tajnog sporazuma da međusobno raspodele ugovore. Pored toga, članovi kartela (tajni dogovor konkurenata o nastupu na tenderu) mogu da kazne učesnika koji ne poštuje dogovor, tako što im se neće omogućiti da po unapred dodeljenom rasporedu pobede. Stoga, ugovori za robu ili usluge koji se ponavljaju, zahtevaju posebne veštine i oprez nadležnih za realizaciju javne nabavke, kako bi se sprečilo namešteno učešće na tenderu;

đ) Identični ili slični proizvodi ili usluge – ako su proizvodi ili usluge koje ponuđači prodaju isti ili veoma slični (homogeni), lakše se postiže sporazum o strukturi zajedničke cene;

e) Malo mogućih supstituta – ako je samo nekoliko proizvoda ili usluga koje ih mogu zameniti ili ako uopšte ne postoji dobra alternativa, učesnici koji daju nameštenu ponudu su u većoj meri osigurani, znajući za postojanje pomenute činjenice, iz kog razloga njihovi napori da povećaju cene imaju mnogo više izgleda za uspeh;

ž) Male ili nikakve tehnološke promene – male ili nikakve tehnološke promene u proizvodima ili uslugama pomažu preduzećima da postignu dogovor i da ga primenjuju tokom dužeg perioda vremena.

 
Joomla templates by a4joomla