Baner
Baner
Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javnih nabavki - Strana 5
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
utorak, 11 oktobar 2011 11:57

3.3. Jasno definisanje zahteva za izbegavanje predvidljivosti

Priprema kriterijuma i uslova je faza postupka javne nabavke koja je osetljiva na predrasude, prevare i korupciju. Uslovi treba da budu jasno utvrđeni i sveobuhvatni, ali nikako diskriminatorni. Osnovno pravilo je da treba da budu fokusirani na funkcionalni aspekt, što znači na ono što se želi dobiti, pre nego na način na koji se to dobija. Ovakav pristup ohrabruje inovativna rešenja i dobijanje željene vrednosti za dati novac. Način na koji su zahtevi iz tendera postavljeni, utiče na broj i kategoriju ponuđača koji učestvuju na tenderu, a time i na konačan izbor. Što su zahtevi jasnije postavljeni, lakše će biti potencijalnim ponuđačima da ih razumeju i sa više poverenja će pripremati i podnositi ponude. Veći stepen predvidljivosti i nepromenljive količine mogu olakšati tajne dogovore. Sa druge strane, veća vrednost i manja učestalost nabavki u većoj meri podstiču ponuđače da učestvuju na tenderu. Posebno treba imati u vidu sledeće:

  • definisati zahteve što je moguće jasnije u tenderskoj dokumentaciji;
  • primeniti kriterijume koji se odnose na karakteristike proizvoda pre nego na opise proizvoda i jasno navesti šta se traži;
  • izbegavati pokretanje tenderskog postupka ukoliko je ugovor u početnoj fazi specificiranja potreba;
  • izbegavati predvidljivost u zahtevima iz ugovora, razmotriti spajanje ili razdvajanje ugovora u zavisnosti od obima i vremenskog okvira tendera;
  • raditi zajedno sa nadležnima za javne nabavke u drugim javnim sektorima i pokretati zajedničke postupke javnih nabavki;
  • izbegavati ugovore sa identičnim iznosima koji lako mogu biti podeljeni između učesnika.
 
Joomla templates by a4joomla