Baner
Baner
Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javnih nabavki - Strana 8
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
utorak, 11 oktobar 2011 11:57

3.7. Ček lista za otkrivanje nameštenih ponuda u postupcima javnih nabavki

Naručilac treba da ima u vidu sledeće okolnosti u postupku javnih nabavki i kada ih konstatuje treba bez odlaganja da obavesti Komisiju za zaštitu konkurencije, kao i da tu činjenicu održi u najvećoj mogućoj tajnosti:

 • uvek isti ponuđač daje najnižu ponudu;
 • određeni ponuđači učestvuju samo na određenim geografskim područjima;
 • ponuđač koji se redovno javlja na tendere ne podnosi ponudu za koju se očekuje da je podnese;
 • neočekivano i iznenadno povlačenje ponude;
 • određeni ponuđači uvek podnose ponude ali nikad ne pobeđuju;
 • dva ili više preduzeća podnose zajedničku ponudu iako bi bar jedn od njih mogao da podnese samostalnu ponudu;
 • pobednik unajmljuje podizvođača koji je jedan od onih koji nisu pobedili;
 • pobednik ne prihvata da zaključi ugovor ali se kasnije pojavljuje kao podizvođač;
 • redovni susret konkurenata neposredno pred istek roka za podnošenje ponuda.

Tenderska dokumentacija može ukazati na sumnju da je u pitanju dogovoren (zajednički) nastup
ponuđača, i to naročito sledeće:

 • identične štamparske greške ili isti rukopis u tenderskoj dokumentaciji podnetoj od strane različitih privrednih društva;
 • dokumentacija različitih privrednih društva je podneta sa istog broja faksa ili iz iste pošte;
 • ponude različitih ponuđača sadrže značajan broj identičnih procena troškova ili identične greške u kalkulaciji;
 • tenderska dokumentacija različitih ponuđača sadrži brojne prepravke načinjene korektorom ili fizička oštećenja;

Cena koju različiti ponuđači nude može biti signal da je u pitanju nameštena ponuda i to
naročito na sledeći način:

 • iznenadna ili identična povećanja cene od strane ponuđača koja se ne mogu objasniti porastom troškova;
 • iznenadno ukidanje očekivanog rabata ili popusta;
 • identične cene posebno zabrinjavaju u slučajevima ako:
  • su cene ponuđača iste u dužem vremenskom periodu,
  • su cene ponuđača prvobitno bile različite jedna od druge,
  • povećanje cene ponuđača nije praćeno opravdanim povećanjem troškova ili
  • ponuđač eliminiše popust ili rabat naročito na tržištu gde se popust tradicionalno daje;
 • velika razlika u ceni ponuđača koji je pobedio i ostalih ponuđača;
 • određena ponuda sadrži visoku cenu u odnosu na cenu za isti ili sličan ugovor;
 • značajno snižena cena u ponudi novog ponuđača ili ponuđača koji retko učestvuje na tenderu;
 • lokalni ponuđač označava višu cenu u ponudi za lokalnu ponudu nego za ponudu koja se odnosi na udaljenu destinaciju;
 • ponuđeni su slični troškovi transporta specifikovani za lokalna preduzeća i preduzeća koje nisu lokalna;

Često se može dogoditi da ponuđači daju izjave koje ukazuju na moguću koordinaciju cena i to na primer:

 • obrazlažu svoju cenu tako što izjavljuju da ona održava preporučenu cenu u tom sektoru, ili je standardna tržišna cena;
 • izjave poput indikacija da neka preduzeća ne prodaju u određenim područjima ili određenim potrošačima;
 • izjave koje indikuju da određena oblast ili potrošači pripadaju drugom snabdevaču;
 • izjave koje indikuju da je ponuđač podneo komplementarnu ili simboličnu ponudu;
 • korišćenje iste terminologije od strane različitih ponuđača prilikom obrazlaganja povećanja cene;

Takođe, sledeća ponašanja ponuđača su sumnjiva:

 • privatni sastanci ponuđača pre podnošenja ponude, ponekad čak i na mestu podnošenja ponude;
 • učestvovanje ponuđača na istom društvenom događaju;
 • jedan ponuđač podnosi ponudu i tendersku dokumentaciju za više ponuđača;
 • ponuđač je preduzeće za koje se osnovano pretpostavlja da ne može uspešno da ispuni ugovor;
 • preduzeće koje je potencijalni ponuđač učestvuje sa više spremnih ponuda a odluka koju ponudu će podneti donosi na licu mesta kada utvrdi ili pretpostavi ko su drugi ponuđači;
 • više ponuđača postavlja ista pitanja ili iste zahteve naručiocu.
 
Joomla templates by a4joomla