Baner
Baner
Međunarodna trgovinska komora objavila srpski prevod Konsolidovanog kodeksa o oglašavanju i praksi marketinške komunikacije
Vesti
sreda, 12 oktobar 2011 10:35

Na internet stranama Međunarodne trgovinske komore - Komisije za marketing i oglašavanje - postavljen je srpski prevod Konsolidovanog kodeksa o oglašavanju i praksi marketinške komunikacije.

Preuzeto iz predgovora

Međunarodna trgovinska komora (ICC) je u izuzetnoj mogućnosti da obezbedi potpune smernice za marketing i oglašavanje širom sveta. Budući da je ona svetska poslovna organizacija čije članstvo broji hiljade preduzeća iz svih sektora i regiona, ICC je najveća organizacija koja određuje propise u oblasti međunarodnog marketinga i oglašavanja od 1937. godine kada je objavljen prvi ICC Kodeks o praksi oglašavanja.

Tokom godina Kodeks ICC je temelj i oslonac izgradnje samo-regulativnih struktura svuda u svetu. Takav samo-regulativni sistem izgradio je poverenje kod potrošača na taj način što ih je uverio da postoji oglašavanje koje je pošteno, legalno, pristojno i koje se brzo i lako menja kada dođe do prekršaja.

Kodeks je takođe služio poslovnoj zajednici i društvu za obezbeđivanje etičkih smernica kojima je stvoren teren za odvijanje ovih aktivnosti, a zakonodavne i regulativne restrikcije svedene na minimum. Sa razvojem nove prakse i tehnologija, ICC je revidirao i proširio obuhvatnost Kodeksa kako bi obezbedio njegovu korisnost i relevantnost.

Verujemo da će ovo revidirano izdanje Kodeksa ICC o oglašavanju i praksi marketinške komunikacije iz 2011. godine nastaviti da izgrađuje poverenje potrošača i prihvatanje njegove uloge kao samo-regulatora u celom svetu.

Konsolidovani kodeks o oglašavanju i praksi marketinške komunikacije na srpkom jeziku možete preuzeti kao pdf dokument ovde ili putem stranice za preuzimanje Međunarodne trgovinske komore – Komisija za marketing i oglašavanje.

Konsolidovani kodeks o oglašavanju i praksi marketinške komunikacije (2011), na izvornom jeziku i u prevodu na druge jezike,možete preuzeti putem navedenih linkova bez naknade radi upotrebe u nekomercijalne svrhe i u skladu sa politikom zaštite autorskih prava Međunarodne trgovinske komore. 
Joomla templates by a4joomla