Baner
Baner
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

("Službeni glasnik RS", br. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007, 98/2009 i 62/2011 - dr. pravilnik)

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi u pogledu prostorija, uređaja i opreme za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe i vrsta robe i uslovi prodaje van poslovnih prostorija, tj. na tezgama i sličnim objektima.

II PROSTORIJE ZA PROMET ROBE NA MALO

Član 2

Promet robe na malo obavlja se u prostorijama za to namenjenim (u daljem tekstu: maloprodajni objekat) i to: prodavnicama, samouslugama, diskontima, benzinskim stanicama i robnim kućama.
Promet na malo proizvoda od nafte - tečnih goriva, vrši se na benzinskim stanicama.

Član 3

Maloprodajni objekti grade se od čvrstog materijala, a prodavnica i od drugog materijala, uključujući i drvenu građu, u skladu sa propisima o izgradnji objekata.

Član 4

Prostor ispred maloprodajnog objekta je od tvrdog materijala (beton, kamen, asfalt, cigla) i ima dužinu koja odgovara najmanje dužini prednje strane maloprodajnog objekta i širinu od najmanje jedan metar.

Član 5

Maloprodajni objekat ima jedan ili više ulaza za korisnike, širine od najmanje 0,80 m, do kojih se pristupa sa ulice ili drugog javnog prostora.

Član 6

Maloprodajni objekat ima površinu od najmanje 8 m2, a visinu od najmanje 2,2 m.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, u prodavnici, u kojoj se prodaja robe obavlja kroz šalter, visina prodavnice je najmanje 2 m, a površina 3 m2.

Član 7

Maloprodajni objekat ima pod, zidove i tavanicu od materijala koji se lako čisti i održava i obezbeđeno prirodno ili veštačko osvetljavanje i provetravanje.

Član 8

Roba namenjena za prodaju izlaže se u maloprodajnom objektu ili van njega, u stalnim ili pokretnim gondolama, policama, prodajnim stolovima ili vitrinama, s tim što se ova oprema, ako je smeštena van maloprodajnog objekta, označava njegovim punim nazivom i adresom.

Oprema iz stava 1. ovog člana postavlja se tako da omogućava korisnicima nesmetan pristup.

Član 9

Maloprodajni objekat u kome se pre prodaje vrši odmeravanje količine robe oprema se merilima za merenje te robe.

Član 10

Maloprodajni objekat u kome se obavlja promet lako kvarljive hrane oprema se rashladnim uređajima za njeno čuvanje u ispravnom stanju.

Član 11

U maloprodajnom objektu ili u njegovoj neposrednoj blizini obezbeđuje se upotreba magacina za smeštaj robe i za njenu zaštitu od kvarenja ili zagađivanja.

Član 12

U maloprodajnom objektu obezbeđuje se upotreba vode, pribora za higijenu i održavanje čistoće.

U prodavnici iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika u kojoj se prodaja robe obavlja kroz šalter industrijsko-neprehrambenih proizvoda i industrijsko prehrambenih proizvoda u originalnom pakovanju, obezbeđuje se upotreba vode u samom objektu ili njegovoj neposrednoj blizini.

U maloprodajnom objektu, obezbeđuje se upotreba nužnika, u sastavu objekta ili njegovoj neposrednoj blizini. Na svakih 20 radnika obezbeđuje se upotreba najmanje jednog nužnika.

 
Joomla templates by a4joomla