Baner
Baner
Da li se obračunava PDV na prodaju polovnih putničkih vozila pravnog lica drugom pravnom licu, kada pri kupovini nije korišćen odbitni PDV?
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 17 oktobar 2011 10:13

Pitanje

Da li se obračunava PDV na prodaju polovnih putničkih vozila pravnog lica drugom pravnom licu? Pri prvoj kupovini nije korišćen odbitni PDV.

Odgovor

Ne obračunava se PDV u navedenom slučaju.

Saglasno odredbi člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona, prometom dobara i usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, ne smatra se promet putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno.

Na sledećem linku dajemo službeno mišljenje Ministarstva finanasija u vezi sa gornjim pitanjem.

Poreski tretman prometa putničkog automobila od strane obveznika PDV koji prilikom nabavke predmetnog dobra nije imao pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – lizing kuće odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno

 
Joomla templates by a4joomla