Банер
Банер
Повећан износ за подизање готовог новца на 150.000 динара
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 19 октобар 2011 10:55

Донет је Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и физичка лица која обављају делатност („Службени гласник РС бр 77/2011“).

Наведеним правилником повећан је износ за готов новац који правна лица и предузетници могу подизати са свог пословног рачуна без подношења документације на увид.

До сада је тај износ био 100.000 динара, а од почетка примене наведног правилника (а то је од 22. октобра 2011. године) износ је повећан на 150.000 динара.

За износе преко 150.000 динара, приликом исплате потребно је банци поднети на увид и оверу оригиналну документацију из које се може утврдити износ, основ и намена тог плаћања (решење, одлука, уговор, рачун и друго). Банка оверу врши уписом датума пријема, печата и потписа.

Банка и даље о свим исплатама готовог новца извршеним претходног дана са рачуна правних лица и предузетника, обавештава надлежне контролне органе.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла