Baner
Baner
Svi dužnici vidljivi na internetu
Vesti
ponedeljak, 24 oktobar 2011 12:17

Izvor: Tanjug / B92 biz

Beograd -- Dužnici u Srbiji više neće moći da sakriju svoje dugove i da prevare potencijalne poslovne partnere.

Podaci o njihovim dugovanjima moći će da se provere preko Interneta u Jedinstvenoj bazi podataka o izvršnim dužnicima, ukucavanjem imena ili matičnog broja bilo fizičkog bilo pravnog lica.

Dakle, građani će moći da preko Portala sudova Srbije provere platežnu sposobnost svojih potencijalnih poslovnih partnera, tako što će kliknuti na link "Knjiga izvršnih dužnika". Tim potezom se otvaraju dve evidencije - jedna za podatke o izvršnim dužnicima iz osnovnih sudova a druga iz privrednih.

Ukucavanjem imena ili naziva osobe ili firme moći će da se proveri da li je protiv određenog lica pokrenut izvršni postupak, da li i kolikom imovinom raspolaže i nad kojom se imovinom eventualno sprovodi izvršenje.

Ukoliko se na portalu ne pojavi ime odnosno naziv “subjekta” na proveri to znači da dugova nema i da je potencijalni poslovni partner solventan.

“U prethodnom periodu dešavale su se situacije, da su se sklapali poslovni odnosi a da ljudi nisu mogli na pravi način i na vreme da provere da li neko raspolaže imovinom i kolikom i onda bi nastali problemi oko realizacije poslova”, ukazao je Pašić.

Prema njegovim rečima, podatke o dužnicima u “Knjigu izvršnih dužnika” unose zaposleni u sudovima na osnovu rešenja suda i trenutkom upisa podaci su vidljivi i na portalu.

Knjiga izvršnih dužnika je javna knjiga, i građani svakodnevno mogu da idu u sud i da provere da li je neko bilo fizično bilo pravno lice upisano u nju, podsetio je Pašić i istakao da je Ministarstvo pravde omogućilo da građani ubuduće putem Interneta mogu da provere te podatke na pomenutom Portalu sudova Srbije.

Ističući da je posećenost Portalu izuzetno visoka, Pašić je naveo da statistički podaci pokazuju da sudovi znatno efikasnije rade, od kada je Portal u upotrebi.

“Tako na primer u poređenju sa prvih devet meseci prošle godine, kada portal nije postojao i devet meseci ove godine, osnovni, viši i privredni sudovi rešili su više od 100.000 predmeta nego lane”, napomenuo je on.

Putem donjih veza možete pristupiti registru izvršnih dužnika:

Napomena www.mena.rs

Pregled izabranih javno dostupnih registara o pravnim i fizičkim licima možete pregledati na našoj stranici - Provera i pretraga javnih registara - Javni e-servisi. 
Joomla templates by a4joomla