Baner
Baner
Usvojena Uredba o rokovima plaćanja
Vesti
petak, 28 oktobar 2011 11:22

Izvor: Privredni pregled

Vlada Srbije usvojila je juče Uredbu kojom će se uvesti redovnost u plaćanju obaveza državnih organa prema privatnom sektoru, izjavio je ministar ekonomije Nebojša Ćirić.

On je na konferenciji za novinare objasnio da se obaveza iz ove uredbe odnosi na sva ministarstva, državne agencije, direkcije i lokalne samuprave. Ćirić je rekao da bi primenom Urede trebalo da se poboljša likvidnost privrede i spreče problemi u funkcionisanju domaćeg tržišta.

Ministar je precizirao da će Uredbom biti ograničen rok plaćanja na 60 dana, kao i da se procenjuje da je dug na nivou od deset milijardi dinara, od čega su samo dugovanja privredi oko četiri milijarde dinara. Prema rečima Ćirića, Uredbom je predviđena i obaveza da se u navedenom roku dogovore poverioci i potražioci oko reprograma u koji će biti uključene i stare obaveze.

Ćirić je ocenio da se situacija, povodom izmirenja ovih obaveza, ne može posmatrati jednostrano, jer postoje javna preduzeća kojima u značajnom iznosu duguje privatni sektor privrede. On je naveo i podatak da 11 javnih preduzeća više potražuje nego što duguje, ističući da je reč o sumi od 78,5 milijardi dinara koja se potražuje od privatnog sektora. Istovremeno javna preduzeća duguju potražiocima 15,4 milijarde dinara.

Ćirić je dodao da je donošnjem Uredbe učinjen tek prvi korak i da će se odmah po donošenju tog akta osnovati radna grupa koja bi do kraja ove godine uradila nacrt Zakona o regulisanju dugovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća prema privatnom sektoru.
 
Joomla templates by a4joomla