Baner
Baner
Pitanja i odgovori u vezi sa Registrom menica i ovlašćenja
Vesti
ponedeljak, 31 oktobar 2011 12:29

Izvor: Narodna banka Srbije

Registar menica koji vodi Narodna banka Srbije (NBS) počinje sa radom 1. februara 2012. godine. Tim povodom NBS je donela Odluku o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Službeni glasnik RS“, br. 56/2011).

Na internet stranama Narodne banke Srbije objavljena su pitanja i odgovoru u vezi sa Registrom menica i ovlašćenja, a koje prenosimo u nastavku.


NOVO! Registar menica i ovlašćenja je počeo sa radom na internet stranama Narodne banke Srbije. Kliknite ovde kako biste pristupili registru.

Narodna banka Srbije, Prinudna naplata Beograd, 28. 10. 2011.
Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja

Pitanja i odgovori

1. Koje se menice i ovlašćenja registruju u Registru?

Sve menice/ovlašćenja izdata od pravnih lica i preduzetnika u posedu poverilaca do 1. juna 2012. (dospevaju za naplatu posle 1. juna 2012) poverioci registruju podnošenjem obrasca (Zahtev za registraciju/brisanje menice i/ili Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja) banci dužnika.

Menice/ovlašćenja koja su izdata u periodu od 1. februara do 1. juna 2012. i dospevaju za naplatu u istom periodu ne registruju se i prinudna naplata se vrši na osnovu tih menica/ovlašćenja. Te menice/ovlašćenja mogu se registrovati, tako što zahtev za registraciju može da podnese dužnik ili poverilac banci dužnika.

Menice/ovlašćenja koja poverioci primaju posle 1. juna 2012. registruje dužnik po zahtevu poverilaca. To znači da nije obavezna registracija, ali ako poverilac hoće da se menica/ovlašćenje naplati kroz prinudnu naplatu (treći red prioriteta), menica/ovlašćenje mora biti registrovana. Ukoliko se menica ne registruje, ona se naplaćuje putem suda, koji donosi rešenje o izvršenju (sudsko rešenje je drugi red prioriteta u prinudnoj naplati).

2. Koje se menice i ovlašćenja ne registruju u Registru?

Menice izdate do 31. maja 2004. na starim meničnim blanketima (bez serijskog broja) i ovlašćenja izdata pre 1. aprila 2010. se ne registruju.

Menice i ovlašćenja koja dospevaju na naplatu do 1. juna 2012. ne registruju se i ulaze u sistem prinudne naplate.

3. Ko podnosi zahtev za registraciju menice/ovlašćenja?

Zahtev za registraciju podnosi dužnik svojoj banci neposredno na propisanom obrascu u dva primerka (obrasci su dati kao prilog 1 i 2 uz Odluku). Zahtev može da bude podnet i elektronski, na način koji dogovore banka i podnosilac zahteva.

4. Šta se smatra kao datum i vreme kada su menice/ovlašćenja registrovani?

Kao datum i vreme registrovanja menice/ovlašćenja smatraju se datum i vreme kada su na internet stranici Narodne banke Srbije objavljeni podaci iz zahteva za registraciju, čime se dužniku potvrđuje registracija menice/ovlašćenja.

5. Kako se registruju blanko menice – koji se podaci daju u zahtevu za registraciju?

U zahtev se obavezno unosi serijski broj menice i osnov izdavanja. Ukoliko je poznat iznos, unosi se pored osnova izdavanja.

Ako je po istom osnovu izdat veći broj blanko menica, u zahtevu se navode svi serijski brojevi menica.

6. Kako se registruje avalirana menica – koji se podaci daju u zahtevu za registraciju?

U zahtevu za registraciju navodi se MB, PIB, NAZIV DUŽNIKA/MB, PIB, NAZIV AVALISTE.

7. Ko dostavlja podatke za brisanje menice i ovlašćenja iz Registra?

  • Banka dužnika ukoliko je isplatila menicu/ovlašćenje s računa dužnika;
  • Banka poverioca ukoliko je poverilac podneo zahtev za povlačenje menice/ovlašćenja pre roka dospeća uz podnošenje menice/ovlašćenja na uvid;
  • Banka dužnika ukoliko je zahtev podneo dužnik koji je došao u posed menice/ovlašćenja koje je izdao uz podnošenje menice/ovlašćenja na uvid.

8. Kada se menice/ovlašćenja brišu iz Registra bez slanja zahteva banke?

  • Kada su Menice/ovlašćenja isplaćene ili povučene iz prinudne naplate;
  • Kada prinudna naplata primi rešenje suda o otvaranju postupka stečaja ili likvidacije nad dužnikom;
  • Kada od Agencije za privredne registre preuzme podatak o brisanju dužnika iz Registra;
  • Menice/ovlašćenja za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate posle isteka pet dana od datuma dospeća.

9. Koji su razlozi za uspostavljanje javnog registra menica i ovlašćenja?

Pre svega, veliki broj blokiranih dužnika po osnovu menica i ovlašćenja. Danas je nemoguće utvrditi tačan broj izdatih menica i ovlašćenja, odnosno poverioci nemaju mogućnost da saznaju da li su ih, i koliko, već izdali njihovi dužnici, tako da budući poverioci ne mogu imati uvid u njihovu potencijalnu zaduženost (banke kao kreditori imaju uvid u kreditnu zaduženost klijenata, ali ne i u potencijalnu zaduženost po osnovu menica ili/i ovlašćenja).

U Registru će se naći podaci na osnovu kojih bi se identifikovali dužnici (matični broj), poverioci, datum izdavanja menice/ovlašćenja, datum dospeća, iznos i dr., što znači da će poverioci moći sagledati da li je dužnik potencijalno prezadužen, odnosno na osnovu podataka o tome da li je, i koliko dugo, u blokadi – moći će proceniti koliko je rizično s njim poslovati.

 
Joomla templates by a4joomla