Банер
Банер
Саопштење Повереника за информације од јавног значаја у вези са Централним регистром обавезног социјалног осигурања и Регистром дужника
Вести
среда, 02 новембар 2011 10:03

Извор: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 31.10.2011.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом усвајања Уредбе о ближој садржини, року и начину преузимања података неопходних за успостављање Централног регистра обавезног социјалног осигурања и најављеног објављивања на Интернету Регистра дужника, упутио председнику Владе писмо у коме указује на потребу битне измене односа Владе према обавезама и активностима у области заштите података о личности.

Повереник у писму упозорава на то да се с једне стране брзо и лако, са недовољно пажње према питањима као што су постојање правног основа или сразмерност и сврсисходност обраде података предузимају мере које могу представљати озбиљан ризик повреде људских права, с друге стране несхватљиво касни са доношењем прописа и предузимањем мера који су дословни неопходни.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

„Само примера ради подсетићу да је Влада Стратегију заштите података о личности усвојила још 16. августа 2010. Тада је предвидела усвајање Акционог плана за њену реализацију у року од 90 дана. За мање од месец дана биће годину дана како Влада није испунила рок који је себи наметнула.

Још драстичнији пример је то да ће почетком новембра бити две и по године како је Влада у доцњи са доношењем Уредбе о начину чувања и мерама заштите нарочито осетљивих података који је била, и још увек је, дужна да донесе по Закону о заштити података о личности. Рок за доношење Уредбе истекао је 4. маја 2009. г. Без ове Уредбе заштита тзв. нарочито осетљивих података је само празна прокламација.

И поред више упозорења Повереника који нема овлашћење за предлагање закона, одржава се забрињавајуће велика доцња у доношењу закона који би у појединим секторима требали да ближе разраде стандарде заштите података утврђене Законом о заштити података о личности. Морали би имати законе о биометрији, видео надзору и приватном сектору безбедности, или бар у Закону о заштити података о личности више прецизнијих одредби које би се односиле на ове области, јер њихово одсуство неминовно подразумева велики ризик повреде људских права у овој области.

Због свега наведеног апеловао сам да до 9. децембра Влада донесе или утврди бар неке од горе наведених аката, како због тога што би то могло бити од значаја за одлуку чланица ЕУ о нашој кандидатури, тако још више због тога што је са становишта унапређења заштите Уставом зајамчених права грађана то неопходно.“ 
Јоомла templateс бy а4јоомла