Baner
Baner
Saopštenje Poverenika za informacije od javnog značaja u vezi sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i Registrom dužnika
Vesti
sreda, 02 novembar 2011 10:03

Izvor: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 31.10.2011.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom usvajanja Uredbe o bližoj sadržini, roku i načinu preuzimanja podataka neophodnih za uspostavljanje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i najavljenog objavljivanja na Internetu Registra dužnika, uputio predsedniku Vlade pismo u kome ukazuje na potrebu bitne izmene odnosa Vlade prema obavezama i aktivnostima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Poverenik u pismu upozorava na to da se s jedne strane brzo i lako, sa nedovoljno pažnje prema pitanjima kao što su postojanje pravnog osnova ili srazmernost i svrsishodnost obrade podataka preduzimaju mere koje mogu predstavljati ozbiljan rizik povrede ljudskih prava, s druge strane neshvatljivo kasni sa donošenjem propisa i preduzimanjem mera koji su doslovni neophodni.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

„Samo primera radi podsetiću da je Vlada Strategiju zaštite podataka o ličnosti usvojila još 16. avgusta 2010. Tada je predvidela usvajanje Akcionog plana za njenu realizaciju u roku od 90 dana. Za manje od mesec dana biće godinu dana kako Vlada nije ispunila rok koji je sebi nametnula.

Još drastičniji primer je to da će početkom novembra biti dve i po godine kako je Vlada u docnji sa donošenjem Uredbe o načinu čuvanja i merama zaštite naročito osetljivih podataka koji je bila, i još uvek je, dužna da donese po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Rok za donošenje Uredbe istekao je 4. maja 2009. g. Bez ove Uredbe zaštita tzv. naročito osetljivih podataka je samo prazna proklamacija.

I pored više upozorenja Poverenika koji nema ovlašćenje za predlaganje zakona, održava se zabrinjavajuće velika docnja u donošenju zakona koji bi u pojedinim sektorima trebali da bliže razrade standarde zaštite podataka utvrđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Morali bi imati zakone o biometriji, video nadzoru i privatnom sektoru bezbednosti, ili bar u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti više preciznijih odredbi koje bi se odnosile na ove oblasti, jer njihovo odsustvo neminovno podrazumeva veliki rizik povrede ljudskih prava u ovoj oblasti.

Zbog svega navedenog apelovao sam da do 9. decembra Vlada donese ili utvrdi bar neke od gore navedenih akata, kako zbog toga što bi to moglo biti od značaja za odluku članica EU o našoj kandidaturi, tako još više zbog toga što je sa stanovišta unapređenja zaštite Ustavom zajamčenih prava građana to neophodno.“ 
Joomla templates by a4joomla