Банер
Банер
Како да направим рачун (фактуру) и предрачун (профактуру)? - Страна 4
Како да ...?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   

Садржај појединих врста рачуна

У следеће две табеле дајемо преглед примера рачуна и предрачуна који су дати у овом тексту. Прва табела се односи на рачуне које издаје обвезник ПДВ-а, а друга табела на лице које није обвезник ПДВ-а или је „паушалац“.

Дати преглед није сасвим у складу са намерама законодавца по овом питању. Како не знамо тачну намеру оних који су законе доносили (а доста су закомпликовали ствари) наша жеља је да ову област систематизујемо на начин да помогнемо читаоцима. Да ли смо у томе успели или не, сами ћете проценити.

Жеља нам је да будемо што тачнији, али могуће је да су нам се поткрале неке грешке. Стога читаоце молимо да се приликом израде својих рачуна и других рачуноводствених и пореских докумената консултују са својим рачуновођом или особом која се бави пореским саветовањем. Не преузимамо одговорност за могуће грешке, а упознајте се и са условима коришћења ових интернет страна.

Продавац је обвезник ПДВ

 

Купац из Србије

Купац из иностранства

Промет (продаја) на који се плаћа ПДВ

за робу
за услуге

за услуге

Промет (продаја) ослобођен ПДВ са правом на одбитак претходног ПДВ (члан 24. Закона)

за робу
за услуге

за робу
за услуге

Промет (продаја) ослобођен ПДВ без права на одбитак претходног ПДВ (члан 25. Закона)

за услуге

за услуге

Промет (продаја) који не подлеже опорезивању ПДВ

за робу

за услуге

Авансна уплата

за робу
за услуге

за робу
за услуге

Фискални рачун

за робу и услуге

за робу и услуге

Продавац није обвезник ПДВ или је „паушалац“

 

Купац из Србије

Купац из иностранства

Промет (продаја) који подлеже опорезивању по Закону о ПДВ

за робу
за услуге

за робу
за услуге

Промет (продаја) који не подлеже опорезивању по закону о ПДВ

за робу
за услуге

за робу
за услуге

Авансна уплата

за робу
за услуге

за робу
за услуге

Фискални рачун

за робу и услуге

за робу и услуге

Ради потпунијег приказа, дајемо и листу наведених докумената. Везе (тзв. линкови) наслова у доњој листи који су плаве боје воде ка детаљнијим текстовима који објашњавају поједине рачуне. Потрудићемо се да временом дамо примере за све рачуне из доње листе.

Продавац је обвезник ПДВ

 1. Рачун за продају (промет) добара који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије када се плаћа ПДВ
 2. Рачун за продају (промет) услуга који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије када се плаћа ПДВ
 3. Рачун за продају (промет) услуга који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства када се плаћа ПДВ
 4. Рачун за продају (промет) добара који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије када се не плаћа ПДВ (ослобођено плаћања ПДВ-а по члану 24. Закона о ПДВ)
 5. Рачун за продају (промет) услуга који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије када се не плаћа ПДВ (ослобођено плаћања ПДВ-а по члану 24. Закона о ПДВ)
 6. Рачун за продају (промет) добара који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства када се не плаћа ПДВ (ослобођено плаћања ПДВ-а по члану 24. Закона о ПДВ)
 7. Рачун за продају (промет) услуга који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства када се не плаћа ПДВ (ослобођено плаћања ПДВ-а по члану 24. Закона о ПДВ)
 8. Рачун за продају (промет) услуга који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије када се не плаћа ПДВ (ослобођено плаћања ПДВ-а по члану 25. Закона о ПДВ)
 9. Рачун за продају (промет) услуга који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства када се не плаћа ПДВ (ослобођено плаћања ПДВ-а по члану 25. Закона о ПДВ)
 10. Рачун за продају (промет) добара који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије који не подлеже плаћању ПДВ (није предмет опорезивања)
 11. Рачун за продају (промет) услуга који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства који не подлеже плаћању ПДВ (није предмет опорезивања)
 12. Рачун за авансну уплату (авансни рачун) за продају (промет) робе који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије
 13. Рачун за авансну уплату (авансни рачун) за продају (промет) услуга који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије
 14. Рачун за авансну уплату (авансни рачун) за продају (промет) добара који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства
 15. Рачун за авансну уплату (авансни рачун) за продају (промет) услуга који издаје ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства
 16. Фискални рачун за продају (промет) добара и услуга који издаје ПДВ обвезник лицу из Србије
 17. Фискални рачун за продају (промет) добара и услуга који издаје ПДВ обвезник лицу из иностранства (нерезидентном лицу)

Продавац није обвезник ПДВ или је „паушалац“

 1. Рачун за продају (промет) добара који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије када промет подлеже опорезивању по Закону о ПДВ
 2. Рачун за продају (промет) услуга који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије када промет подлеже опорезивању по Закону о ПДВ
 3. Рачун за продају (промет) добара који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства када промет подлеже опорезивању по Закону о ПДВ
 4. Рачун за продају (промет) услуга који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства када промет подлеже опорезивању по Закону о ПДВ
 5. Рачун за продају (промет) добара који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије када промет не подлеже опорезивању по Закону о ПДВ
 6. Рачун за продају (промет) услуга који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије када промет не подлеже опорезивању по Закону о ПДВ
 7. Рачун за продају (промет) добара који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства када промет не подлеже опорезивању по Закону о ПДВ
 8. Рачун за продају (промет) услуга који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства када промет не подлеже опорезивању по Закону о ПДВ
 9. Рачун за авансну уплату (авансни рачун) за продају (промет) робе који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије
 10. Рачун за авансну уплату (авансни рачун) за продају (промет) услуга који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из Србије
 11. Рачун за авансну уплату (авансни рачун) за продају (промет) добара који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства
 12. Рачун за авансну уплату (авансни рачун) за продају (промет) услуга који издаје лице које није ПДВ обвезник купцу (фирми) из иностранства
 13. Фискални рачун за продају (промет) добара и услуга који издаје лице које није ПДВ обвезник лицу из Србије
 14. Фискални рачун за продају (промет) добара и услуга који издаје лице које није ПДВ обвезник лицу из иностранства (нерезидентном лицу)


 
Јоомла templateс бy а4јоомла