Baner
Baner
Kako da napravim račun (fakturu) i predračun (profakturu)?
Kako da ...?
Napisao Ljubiša Lazarević   

Izrada računa je jedan od poslova koji se najčešće obavlja svakog radnog dana, a može biti i periodično – nedeljno ili mesečno. Forma računa nije propisana, ali sadržaj računa jeste.

Postoji više propisa koji se tiču obaveznog sadržaja računa. U ovom članku i tekstovima koji su povezani sa njim, objasnićemo kako napraviti račun u skladu sa sledećim propisima:

 • Zakon o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS, br. 46/06 i 111/09)
 • Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 125/2004, 15.11.2004)
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br.84/04, 86/04, 61/05 i 61/07)
 • Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“ br. 105/2004, 140/2004 i br. 67/2005)
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS“ , br. 107/2004 i broj 67/2005)
 • Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/2001 - dr. zakon, 80/2002 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon)
 • Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga („Službeni glasnik RS", br. 45/96, 48/96 - ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010)
 • Zakon o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10)
 • Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva (Službeni glasnik RS, broj 140/04)
 • Zakon o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004)
 • Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004)
 • Zakon o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 135/2004)
 • Zakon o elektronskom dokumentu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 51/2009)

U pojedinim slučajevima, uporedo sa primerima kako napraviti račun u različitim poslovnim situacijama, navešćemo i primere odgovarajućih predračuna. Račun je računovodstveni i poreski dokument. Predračun to nije, on je samo poziv, odnosno uputstvo, za uplatu određenog iznosa za tačno određenu svrhu (kupovinu robe ili usluga). Račun se obavezno izdaje kada su isporučena dobra ili izvršena usluga, dok se predračun ne mora praviti.

Kada je priroda poslovanja takva da se dnevno pravi veliki broj računa i predračuna većem broju kupaca, to je veoma zahtevno raditi ručno, odnosno ispisivanjem šablona računa ili predračuna koji je kupljen u knjižari.

U takvim slučajevima je po pravilu potreban računar i program (softver) za izradu predračuna, računa, otpremnica, knjižnjih odobrenja, knjižnih zaduženja i drugih dokumenta.

Primeri koji su ovde prikazani napravljeni su pomoću računovodstvenog programa Biznisoft, koji omogućava izradu velikog broja pomenutih dokumenata sa različitim izgledom štampe koji se lako može prilagoditi pojedinačnim potrebama. Takođe, računovodstveni softver Biznisoft omogućava i vođenje svih propisanih evidencija (knjiga), izradu kalkulacija, pregled stanja i kartica zaliha robe sa uračunatom i ostvarenom razlikom u ceni (za sve proizvode, po gurpama i za pojedinačne artikle), vođenje analitike potraživanja od kupaca i dugovanja prema dobavljačima i niz drugih evidencija i izveštaja.

Šira upotreba elektronskog potpisa nameće upotrebu računara i programa za izradu računa. Jer samo račun koji je izvorno napravljen elektronski i koji je elektronski potpisan, može se smatrati originalnim računom. Skeniran pa elektronski potpisan račun je kopija originala.

Program Biznisoft možete besplatno preuzeti ovde i isprobati sve opcije u ograničenom obimu (ograničen broj podataka koji možete uneti). Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili želite da kupite program, slobodno nam se obratite kao ovlašćenom distributeru programa.
 
Joomla templates by a4joomla