Baner
Baner
Kako da napravim račun (fakturu) i predračun (profakturu)? - Strana 4
Kako da ...?
Napisao Ljubiša Lazarević   

Sadržaj pojedinih vrsta računa

U sledeće dve tabele dajemo pregled primera računa i predračuna koji su dati u ovom tekstu. Prva tabela se odnosi na račune koje izdaje obveznik PDV-a, a druga tabela na lice koje nije obveznik PDV-a ili je „paušalac“.

Dati pregled nije sasvim u skladu sa namerama zakonodavca po ovom pitanju. Kako ne znamo tačnu nameru onih koji su zakone donosili (a dosta su zakomplikovali stvari) naša želja je da ovu oblast sistematizujemo na način da pomognemo čitaocima. Da li smo u tome uspeli ili ne, sami ćete proceniti.

Želja nam je da budemo što tačniji, ali moguće je da su nam se potkrale neke greške. Stoga čitaoce molimo da se prilikom izrade svojih računa i drugih računovodstvenih i poreskih dokumenata konsultuju sa svojim računovođom ili osobom koja se bavi poreskim savetovanjem. Ne preuzimamo odgovornost za moguće greške, a upoznajte se i sa uslovima korišćenja ovih internet strana.

Prodavac je obveznik PDV

 

Kupac iz Srbije

Kupac iz inostranstva

Promet (prodaja) na koji se plaća PDV

za robu
za usluge

za usluge

Promet (prodaja) oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog PDV (član 24. Zakona)

za robu
za usluge

za robu
za usluge

Promet (prodaja) oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog PDV (član 25. Zakona)

za usluge

za usluge

Promet (prodaja) koji ne podleže oporezivanju PDV

za robu

za usluge

Avansna uplata

za robu
za usluge

za robu
za usluge

Fiskalni račun

za robu i usluge

za robu i usluge

Prodavac nije obveznik PDV ili je „paušalac“

 

Kupac iz Srbije

Kupac iz inostranstva

Promet (prodaja) koji podleže oporezivanju po Zakonu o PDV

za robu
za usluge

za robu
za usluge

Promet (prodaja) koji ne podleže oporezivanju po zakonu o PDV

za robu
za usluge

za robu
za usluge

Avansna uplata

za robu
za usluge

za robu
za usluge

Fiskalni račun

za robu i usluge

za robu i usluge

Radi potpunijeg prikaza, dajemo i listu navedenih dokumenata. Veze (tzv. linkovi) naslova u donjoj listi koji su plave boje vode ka detaljnijim tekstovima koji objašnjavaju pojedine račune. Potrudićemo se da vremenom damo primere za sve račune iz donje liste.

Prodavac je obveznik PDV

 1. Račun za prodaju (promet) dobara koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije kada se plaća PDV
 2. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije kada se plaća PDV
 3. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva kada se plaća PDV
 4. Račun za prodaju (promet) dobara koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije kada se ne plaća PDV (oslobođeno plaćanja PDV-a po članu 24. Zakona o PDV)
 5. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije kada se ne plaća PDV (oslobođeno plaćanja PDV-a po članu 24. Zakona o PDV)
 6. Račun za prodaju (promet) dobara koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva kada se ne plaća PDV (oslobođeno plaćanja PDV-a po članu 24. Zakona o PDV)
 7. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva kada se ne plaća PDV (oslobođeno plaćanja PDV-a po članu 24. Zakona o PDV)
 8. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije kada se ne plaća PDV (oslobođeno plaćanja PDV-a po članu 25. Zakona o PDV)
 9. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva kada se ne plaća PDV (oslobođeno plaćanja PDV-a po članu 25. Zakona o PDV)
 10. Račun za prodaju (promet) dobara koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije koji ne podleže plaćanju PDV (nije predmet oporezivanja)
 11. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva koji ne podleže plaćanju PDV (nije predmet oporezivanja)
 12. Račun za avansnu uplatu (avansni račun) za prodaju (promet) robe koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije
 13. Račun za avansnu uplatu (avansni račun) za prodaju (promet) usluga koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije
 14. Račun za avansnu uplatu (avansni račun) za prodaju (promet) dobara koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva
 15. Račun za avansnu uplatu (avansni račun) za prodaju (promet) usluga koji izdaje PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva
 16. Fiskalni račun za prodaju (promet) dobara i usluga koji izdaje PDV obveznik licu iz Srbije
 17. Fiskalni račun za prodaju (promet) dobara i usluga koji izdaje PDV obveznik licu iz inostranstva (nerezidentnom licu)

Prodavac nije obveznik PDV ili je „paušalac“

 1. Račun za prodaju (promet) dobara koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije kada promet podleže oporezivanju po Zakonu o PDV
 2. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije kada promet podleže oporezivanju po Zakonu o PDV
 3. Račun za prodaju (promet) dobara koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva kada promet podleže oporezivanju po Zakonu o PDV
 4. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva kada promet podleže oporezivanju po Zakonu o PDV
 5. Račun za prodaju (promet) dobara koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije kada promet ne podleže oporezivanju po Zakonu o PDV
 6. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije kada promet ne podleže oporezivanju po Zakonu o PDV
 7. Račun za prodaju (promet) dobara koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva kada promet ne podleže oporezivanju po Zakonu o PDV
 8. Račun za prodaju (promet) usluga koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva kada promet ne podleže oporezivanju po Zakonu o PDV
 9. Račun za avansnu uplatu (avansni račun) za prodaju (promet) robe koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije
 10. Račun za avansnu uplatu (avansni račun) za prodaju (promet) usluga koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz Srbije
 11. Račun za avansnu uplatu (avansni račun) za prodaju (promet) dobara koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva
 12. Račun za avansnu uplatu (avansni račun) za prodaju (promet) usluga koji izdaje lice koje nije PDV obveznik kupcu (firmi) iz inostranstva
 13. Fiskalni račun za prodaju (promet) dobara i usluga koji izdaje lice koje nije PDV obveznik licu iz Srbije
 14. Fiskalni račun za prodaju (promet) dobara i usluga koji izdaje lice koje nije PDV obveznik licu iz inostranstva (nerezidentnom licu)


 
Joomla templates by a4joomla