Baner
Baner
Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

("Sl. glasnik RS", br. 42/2011, 46/2011 i 84/2011)

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate dodeljenih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz priliv direktnih investicija koje imaju povoljan uticaj na otvaranje novih radnih mesta, transfer novih znanja i tehnologija, za ujednačavanje regionalnog razvoja Republike Srbije, oživljavanje devastiranih područja i područja od posebnog interesa, a naročito privlačenje investicija u automobilskoj, elektronskoj i industriji informacionih i telekomunikacionih tehnologija i turizmu.

Pojmovi

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

 1. direktne investicije jesu nova ulaganja u osnovna sredstva privrednog društva u proizvodnom sektoru ili sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili sektoru turizma, a kojima se obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta i to u slučaju:
  1. započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti,
  2. proširenja postojeće delatnosti,
  3. diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove, dodatne proizvode,
  4. bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti;
  5. (brisana).
 2. investitor je privredno društvo koji učestvuje u postupku dodele sredstava;
 3. korisnik sredstava jeste privredno društvo registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije kojem su dodeljena sredstva u skladu sa ovom uredbom;
 4. devastiranim područjima smatraju se jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka prema zvaničnim podacima organa nadležnog za poslove statistike, i to: Merošina, Bojnik, Trgovište, Malo Crniće, Tutin, Bela Palanka, Svrljig, Knić, Žabari, Bosilegrad, Golubac, Kuršumlija, Ražanj, Gadžin Han, Sjenica, Žagubica, Medveđa, Rekovac, Osečina, Blace, Crna Trava, Žitorađa, Vladičin Han, Mali Zvornik, Plandište, Žitište, Nova Crnja, Preševo, Bujanovac, Kučevo, Babušnica, Vlasotince, Lebane, Mionica, Prijepolje, Krupanj, Rača, Doljevac, Varvarin i Ljubovija;
 5. područjima od posebnog interesa smatraju se gradovi i opštine sa više od 50000 stanovnika i sa stopom nezaposlenosti većom od 20%, prema zvaničnim podacima organa nadležnog za poslove statistike, izuzimajući gradove i opštine na čijoj teritoriji je formirana slobodna carinska zona u skladu sa zakonom kojim se uređuju slobodne zone;
 6. usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine su usluge u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koje jesu ili mogu biti predmet izvoza, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, kao i korisnički centri, logistički i distributivni centri, projektni i dizajn centri;
 7. ulaganje od posebnog značaja jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 200 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 1000 novih radnih mesta, sve u periodu do najviše deset godina od dana početka investiranja, a koje doprinosi rešavanju pitanja nezaposlenosti, povećanju izvoza ili supstituciji uvoza, kao i razvoju privrede Republike Srbije;
 8. investitor koji vrši ulaganje od posebnog značaja jeste renomirano privredno društvo ili konzorcijum povezanih privrednih društava koji zajedno čine jedinstvenu i neodvojivu proizvodno-tehnološku celinu, a koji ispunjava visoke standarde u delatnosti kojom se bavi, u smislu finansijskih, poslovnih i tehničko-tehnoloških kapaciteta;
 9. zajedničko privredno društvo jeste privredno društvo u koje, pored investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, ulaže i Republika Srbija;
 10. veliki investicioni projekat jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 50 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta u periodu do najviše deset godina od dana početka investiranja, a koji doprinosi razvoju privrede Republike Srbije;
 11. strateški projekat iz oblasti turizma predstavlja projekat iz oblasti turizma kojim se sprovodi Strategijski master plan ili Program razvoja turističkog proizvoda ili Program razvoja turizma.

Izvori i namena sredstava za privlačenje direktnih investicija

Član 3

Sredstva za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u zavisnosti od raspoloživih sredstava.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateških projekata iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana i uglja.


 
Joomla templates by a4joomla