Baner
Baner
Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija - Strana 2
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Visina sredstava koja mogu biti dodeljena

Član 4

Ukupna sredstva koja mogu biti dodeljena određuju se prema broju novih radnih mesta, a u zavisnosti od oblika investiranja, mesta investiranja i ispunjenosti kriterijuma određenih ovom uredbom, i to:

  1. za investicije u proizvodni sektor po novootvorenom radnom mestu u iznosima, i to:
    • (a) od 4.000 do 10.000 evra po otvorenom novom radnom mestu u devastiranom području i području od posebnog interesa,
    • (b) od 5.000 do 10.000 evra po otvorenom novom radnom mestu u automobilskoj, elektronskoj ili industriju informacionih i telekomunikacionih tehnologija u područjima od posebnog interesa,
    • (v) od 2.000 do 5.000 evra po otvorenom novom radnom mestu u ostalim područjima Republike Srbije,
  2. za investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine od 2.000 do 10.000 evra po novootvorenom radnom mestu;
  3. za investicije u strateške projekte iz oblasti turizma od 2.000 do 10.000 evra po novootvorenom radnom mestu.

Novim radnim mestima iz stava 1. ovog člana smatraju se radna mesta na kojima se zasnivaju radni odnosi na neodređeno vreme kod korisnika sredstava u roku od tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, odnosno u roku od dve godine za investicione projekte koji podrazumevaju zakup poslovnih prostorija.

Član 5

Izuzetno od člana 4. ove uredbe, za ulaganje od posebnog značaja i za velike investicione projekte visina sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se procentualno u odnosu na ukupnu vrednost ulaganja.

Ukupan iznos dodeljenih sredstava iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 20% od ukupne vrednosti ulaganja.

Za ulaganje od posebnog značaja i za velike investicione projekte novim radnim mestima smatraju se radna mesta na kojima se zasnivaju radni odnosi na neodređeno vreme kod korisnika sredstava u roku do najviše deset godina od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava.

Refundacija sredstava uloženih u infrastrukturu

Član 6

Investitor, za investicione projekte koji zahtevaju ulaganja u infrastrukturu neophodnu za obavljanje privredne delatnosti korisnika sredstava, ima pravo da podnese zahtev za refundaciju dela uloženih sredstava.

Visina sredstava za refundaciju se određuje prema stepenu ispunjenosti kriterijuma iz člana 15. ove uredbe, opravdanosti izgradnje, procenjenoj vrednosti infrastrukturnog projekta i raspoloživosti budžetskih sredstava.

Predlaganje infrastrukturnog projekta

Član 7

Investitor podnosi predlog infrastrukturnog projekta ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

Predlog sadrži: glavni projekat, procenjenu vrednost infrastrukturnog projekta, privrednu delatnost, visinu investicije, broj novootvorenih radnih mesta, dokaz da se privredna delatnost obavlja na prostoru čija je namena privredna delatnost, pismeni dokaz nadležnog organa lokalne samouprave da potrebna infrastruktura ne postoji i da nije planirana njena izgradnja, odnosno da je predložena izgradnja infrastrukture isključivo u funkciji realizacije investicije iz člana 10. stav 2. ove uredbe, kao i predugovor/protokol potpisan između investitora i izvođača radova.


 
Joomla templates by a4joomla