Baner
Baner
Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija - Strana 3
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama ministarstva i korisnika sredstava

Član 8

Međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima izgradnje infrastrukture i refundacijom dela uloženih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i korisnik sredstava.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži i rok za isplatu sredstava, kao i odredbu kojom se predviđa da će iznos sredstava koji se isplaćuje zavisiti od ostvarenog prihoda i realizacije prioritetnih obaveza budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava koji je preuzeo obavezu izgradnje infrastrukture ne ispunjava uslove utvrđene ovom uredbom, ugovorom i ne ispunjava neophodne uslove u skladu sa propisima Republike Srbije.

Nadzor i praćenje realizacije

Član 9

Korisnik sredstava angažuje lice koje vrši nadzor nad izvođenjem infrastrukturnih radova.
Izvođač radova dostavlja Ministarstvu prispele situacije (avansna, privremena i okončana) uz izveštaj nadzornog organa.

Svojina na izgrađenoj infrastrukturi

Član 10

Infrastruktura izgrađena sredstvima iz ove uredbe je u javnoj svojini, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, infrastruktura izgrađena za potrebe investitora koji uloži preko 10 miliona evra i otvori preko 300 novih radnih mesta, a koja je isključivo u funkciji konkretnog investicionog projekta, postaje svojina investitora.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 11

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju investitori koji imaju investicione projekte u sektorima za koje se u skladu sa ovom uredbom dodeljuju sredstva.

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 12

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći investitori:

 1. kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma,
 2. protiv kojih je pokrenut stečajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje stečajnog postupka,
 3. koja imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
 4. kojima su iz budžeta Republike Srbije već dodeljena sredstva za iste namene,
 5. čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija.

Uslovi za dodelu sredstava

Član 13

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od sektora i mesta investiranja za:

 1. investicije u proizvodni sektor čija je minimalna vrednost ulaganja milion evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta;
 2. investicije u proizvodni sektor u devastirana područja i područja od posebnog interesa čija je minimalna vrednost ulaganja 500.000 evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta;
 3. investicije u sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine čija je minimalna vrednost ulaganja 500.000 evra i kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta, odnosno investicije u strateške projekte iz oblasti turizma čija je minimalna vrednost ulaganja 5.000.000 evra i kojima se obezbeđuje otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta;
 4. velike investicione projekte pod uslovom da najmanje 20% od vrednosti investicionog projekta bude realizovano najkasnije do isteka roka od jedne godine od dana potpisivanja ugovora iz člana 24. ove uredbe.

Sredstva mogu biti dodeljena samo pod sledećim uslovima:

 1. da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava,
 2. da se broj radnih mesta kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta, odnosno nakon isplate poslednje tranše dodeljenih sredstava ne smanji u periodu od najmanje tri godine.
 3. u slučaju zakupa poslovnih prostorija, zakup se mora nastaviti najmanje tri godine nakon predviđenog datuma završetka investicionog projekta.

 
Joomla templates by a4joomla