Baner
Baner
Obaveštenje o početku postupanja shodno članu 44. stava 1. i 2. Zakona o platnom prometu
Vesti
četvrtak, 01 decembar 2011 13:12

Izvor: Banca Intesa Beograd


Napomena mena.rs:

Prenosimo vest jedne od banaka koja posluje u Srbiji, a vezi sa početkom primene određenih odredbi Zakona o platnom prometu.

Pretpostavljamo da će i druge banke postupiti na sličan način. Stoga preporučujemo posetiocima da pročitaju ovo obaveštenje i kod svoje banke se informišu u vezi sa ovim, i izbegnu moguće nesporazume.


Obaveštavamo Vas da će Banka shodno odredbama člana 44. stav 1. i 2. Zakona o platnom prometu („Sl. glasnik RS“ br. 3/2002 .... i 31/2011), i Odluci o načinu, uslovima i naknadama za preuzimanje podataka u elektronskoj formi o statusnim i drugim promenama pravnih i fizičkih lica registrovanih u Agenciji za privredne registre od Agencije za privredne registre izvršiti inicijalno preuzimanje podataka o svojim klijentima, a počev od 8.12.2011.god. svakodnevno će u elektronskoj formi preuzimati podatke o statusnim i drugim promenama.

Takođe, Banka ima obavezu da sprovode usklađivanje podataka u vezi sa računima klijenata u roku od tri radna dana od dana preuzimanja podataka iz stava 1. ovog člana.

Zbog navedenog podsećamo Vas, da je neophodno da preduzmete pravne radnje potrebne za uskladjivanje podataka u vezi sa otvorenim računima u našoj Banci. Tako, u slučaju da je došlo do promene zakonskog zastupnika ili poslovnog imena, potrebno je dostaviti novi depo karton potpisan od novog lica ovlašćenog za zastupanje, novi OP Obrazac, kao i novi pečat. U suprotnom Banka će odbiti izvršavanje naloga za plaćanje sve dok se ne izvrše propisane pravne radnje potrebne za usklađivanje podataka.

Ukoliko platni promet obavljate elektronskim putem, a došlo je do promena navedenih u prethodnom stavu, neophodno je takodje da preduzmete potrebne radnje za usaglašavanje podataka (podaci na pristupnici, novi OP obrazac, novi pečat).

U slučaju da se upisana promena odnosi na promenu vlasničke strukture, potrebno je dostaviti dokumentaciju za identifikaciju lica u vlasničkom nizu, odnosno za stvarnog vlasnika, ukoliko stvarni vlasnik ili vlasnici nisu lica upisana u Registar.

Podsećamo da i klijenti Banke, pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost, a koji su registrovani kod drugih organa i organizacija, imaju obavezu na osnovu člana 44. stav 3. Zakona, da nas obaveste o statusnoj i drugoj promeni, kao i da preduzmu pravne radnje potrebne za uskladjivanje podataka u vezi sa otvorenim računima sa ovim promenama i to u roku od tri dana od dana prijema rešenja o upisu te promene. 
Joomla templates by a4joomla