Банер
Банер
Ко није изабрао лекара остаје без овере здравствене књижице
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 13 децембар 2011 12:11

Републички фонд за здравствено осигурање – филијала Чукарица прошле недеље није издавао маркице за оверу здравствених књижица за оне фирме у којима неко од запослених или чланова породице није изабрао свог лекара. Односно, ако један запослени није изабрао лекара, нису хтели да дају маркице ни за остале запослене и чланове породице.

Након што смо били враћени из претходног разлога, упутили смо електронски допис (е-маил) Републичком фонду за здравствено осигурање и од њих добили одговор.

У наставку дајемо наш допис и одговор Републичког фонда за здравствено осигурање.

Допис за Републички фонд за здравствено осигурање


Поштовани,

Обавештавам Вас да смо дана  05.12.2011. године у филијали Чукарица, град Београд, Републичког фонда за здравствено осигурање, били враћени са шалтера приликом преузимања маркица за оверу књижица за наредну 2012. годину.

Као разлог враћања и недобијања маркица наведно је да нису сви осигураници изабрали свог лекара. Због тога и остали радници и чланови њихових породица не могу да добију маркице ради овере књижица. Потврдили су да поступају према инструкцијама добијеним из централа, тј. од вас.

Ово сматрамо недопустивим начином односа према осигураницима који плаћају доприносе у складу са прописима.

Избор лекара је право осигураника. Наметање овога као обавезе и то на штету других осигураника у истој фирми је крајње безобразно и неморално од вас - а мислим и да је супротно прописима.

Уместо да бринете за здравље ове нације, ви условљавате лечење деце наших запослених тиме што појединци нису изабрали лекара.

Запитајте се сами зашто нису изабрали лекара. Можда мисле да је боље да немају лекара.

А ви пронађите бољи систем капитације (тј. плаћања лекара) уместо што овако малтретирате грађане.

Молим вас да ми дате одговор на ову поруку, а ја задржавам право да и путем средстава јавног информисања покренем јавност да се ова ваша незаконита пракса прекине.

Срдачан поздав

Љубиша Лазаревић


Одговор Републичког фонда за здравствено осигурање

Поштовани,

Законом о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ бр. 57/11, ступио на снагу 09.08.2011. године) између осталог прописано је да се накнадна овера исправе о здравственом осигурању може вршити под условом да је осигурано лице извршило избор изабраног лекара и то приликом прве наредне посете здравственој установи примарне здравствене заштите, а најкасније у року од шест месеци од дана стицања својства осигураног лица. Ако осигурано лице не изврши избор изабраног лекара у наведеном року, има право само на пружање хитне медицинске помоћи до момента избора изабраног лекара.

То значи да је за накнадну оверу здравствене књижице од 09.08.2011. године од када су ступиле на снагу одредбе Закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању потребно да запослени и чланови породице запослених изврше избор изабраног лекара.

Међутим, приликом подношења захтева послодавца за оверу здравствених књижица запослених и чланова породице запослених, надлежна филијала – испостава Републичког фонда је дужна да запосленима и члановима породице запослених који су изабрали изабраног лекара овери здравствене књижице, док ће оним запосленим и члановима запослених који немају изабраног лекара извршити накнадну оверу здравствених књижица под условом да су изабрала изабраног лекара.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла