Baner
Baner
Ko nije izabrao lekara ostaje bez overe zdravstvene knjižice
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 13 decembar 2011 12:11

Republički fond za zdravstveno osiguranje – filijala Čukarica prošle nedelje nije izdavao markice za overu zdravstvenih knjižica za one firme u kojima neko od zaposlenih ili članova porodice nije izabrao svog lekara. Odnosno, ako jedan zaposleni nije izabrao lekara, nisu hteli da daju markice ni za ostale zaposlene i članove porodice.

Nakon što smo bili vraćeni iz prethodnog razloga, uputili smo elektronski dopis (e-mail) Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i od njih dobili odgovor.

U nastavku dajemo naš dopis i odgovor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Dopis za Republički fond za zdravstveno osiguranje


Poštovani,

Obaveštavam Vas da smo dana  05.12.2011. godine u filijali Čukarica, grad Beograd, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, bili vraćeni sa šaltera prilikom preuzimanja markica za overu knjižica za narednu 2012. godinu.

Kao razlog vraćanja i nedobijanja markica navedno je da nisu svi osiguranici izabrali svog lekara. Zbog toga i ostali radnici i članovi njihovih porodica ne mogu da dobiju markice radi overe knjižica. Potvrdili su da postupaju prema instrukcijama dobijenim iz centrala, tj. od vas.

Ovo smatramo nedopustivim načinom odnosa prema osiguranicima koji plaćaju doprinose u skladu sa propisima.

Izbor lekara je pravo osiguranika. Nametanje ovoga kao obaveze i to na štetu drugih osiguranika u istoj firmi je krajnje bezobrazno i nemoralno od vas - a mislim i da je suprotno propisima.

Umesto da brinete za zdravlje ove nacije, vi uslovljavate lečenje dece naših zaposlenih time što pojedinci nisu izabrali lekara.

Zapitajte se sami zašto nisu izabrali lekara. Možda misle da je bolje da nemaju lekara.

A vi pronađite bolji sistem kapitacije (tj. plaćanja lekara) umesto što ovako maltretirate građane.

Molim vas da mi date odgovor na ovu poruku, a ja zadržavam pravo da i putem sredstava javnog informisanja pokrenem javnost da se ova vaša nezakonita praksa prekine.

Srdačan pozdav

Ljubiša Lazarević


Odgovor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Poštovani,

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.glasnik RS“ br. 57/11, stupio na snagu 09.08.2011. godine) između ostalog propisano je da se naknadna overa isprave o zdravstvenom osiguranju može vršiti pod uslovom da je osigurano lice izvršilo izbor izabranog lekara i to prilikom prve naredne posete zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite, a najkasnije u roku od šest meseci od dana sticanja svojstva osiguranog lica. Ako osigurano lice ne izvrši izbor izabranog lekara u navedenom roku, ima pravo samo na pružanje hitne medicinske pomoći do momenta izbora izabranog lekara.

To znači da je za naknadnu overu zdravstvene knjižice od 09.08.2011. godine od kada su stupile na snagu odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju potrebno da zaposleni i članovi porodice zaposlenih izvrše izbor izabranog lekara.

Međutim, prilikom podnošenja zahteva poslodavca za overu zdravstvenih knjižica zaposlenih i članova porodice zaposlenih, nadležna filijala – ispostava Republičkog fonda je dužna da zaposlenima i članovima porodice zaposlenih koji su izabrali izabranog lekara overi zdravstvene knjižice, dok će onim zaposlenim i članovima zaposlenih koji nemaju izabranog lekara izvršiti naknadnu overu zdravstvenih knjižica pod uslovom da su izabrala izabranog lekara.

 
Joomla templates by a4joomla