Baner
Baner
Narodna banka Srbije uvela prinudnu upravu u Poljoprivrednoj banci Agrobanci a.d. Beograd
Vesti
četvrtak, 29 decembar 2011 16:18

Izvor: Narodna banka Srbije

U cilju blagovremenog, potpunog i tačnog informisanja, Narodna banka Srbije saopštava da je danas uvela prinudnu upravu u Poljoprivrednoj banci Agrobanci a.d. Beograd, čime je prestala funkcija dosadašnjih članova upravnog i izvršnog odbora banke, a za prinudne upravnike imenovani su Milorad Džambić i Julije Miladinović.

Prinudna uprava uvedena je iz razloga što je u postupku kontrole poslovanja Agrobanke utvrđeno da kapital kojim ona raspolaže ne odgovara nivou rizika koji je ta banka preuzela u dosadašnjem poslovanju. Istom kontrolom utvrđen je zadovoljavajući nivo likvidnosti banke koji je iznad propisanog minimalnog nivoa.

Prinudna uprava predstavlja jednu od korektivnih mera koju Narodna banka Srbije preduzima kada utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi i kada oceni da će se promenom načina upravljanja i rukovođenja bankom poboljšati njeno finansijsko stanje, odnosno zaštititi depoziti građana i privrede. S tim u vezi ističemo da, nakon uvođenja prinudne uprave, Agrobanka pod novim rukovodstvom nastavlja da redovno posluje i pruža usluge svojim klijentima.

 
Joomla templates by a4joomla