Baner
Baner
Baner
Da li se priznaje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica obvezniku koji izvrši ulaganja u softver?
Ministarstvo finansija-porez na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-07-00453/2011-04 od 8.11.2011. god.)

Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 18/10, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% (40% za mala preduzeća) izvršenog ulaganja, s tim što ne može biti veći od 50% (70% za mala preduzeća) obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Poreski kredit iz člana 48. Zakona priznaje se samo za izvršena ulaganja u osnovna sredstva u vlasništvu obveznika koja se, u skladu sa članom 6. stav 1. Pravilnika oKontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/06 ... 3/11, u daljem tekstu: Pravilnik), iskazuje na računima grupe 02 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, a ne i za ulaganja u ostalu imovinu (nematerijalna ulaganja).

S tim u vezi, ukoliko obveznik izvrši ulaganja u određeno nematerijalno sredstvo (softver u konkretnom slučaju), koje se u poslovnim knjigama (a u skladu sa članom 5. Pravilnika) evidentira na odgovarajućem računu grupe računa 01 – Nematerijalna ulaganja (na kome se iskazuju ulaganja u određeno nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja, koje služi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe), ne priznaje se pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona.

Izračunajte iznos poreskog kredita pomoću našeg besplatnog Kalkulatora za investitore. 
Joomla templates by a4joomla