Baner
Baner
Baner
Da li obveznik ima pravo na poreski kredit iz čl. 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica u slučaju kada izvrši ulaganje u kupovinu stambenog objekta?
Ministarstvo finansija-porez na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-07-41/2011-04 od 3.8.2011. god.)

Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 18/10, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (u daljem tekstu: osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obvezniku, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% (40% za mala pravna lica) izvršenog ulaganja, s tim što ne može biti veći od 50% (70% za mala pravna lica) obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

U slučaju kada obveznik izvrši ulaganje u kupovinu nekretnine, koju će, isključivo, koristiti za poslovne svrhe, kao osnovno sredstvo za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obvezniku kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, odnosno za korišćenje u proizvodnji proizvoda, isporuci dobara ili usluga, u administrativne svrhe, priznaje mu se pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona, u poreskom periodu u kom je izvršeno ulaganje u izgradnju osnovnog sredstva, ukoliko je predmetni objekat, u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, evidentiran u poslovnim knjigama obveznika na odgovarajućem računu grupe 02 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (u vlasništvu obveznika).

S tim u vezi, u slučaju kada obveznik izvrši ulaganje u kupovinu nekretnine – stambenog objekta, a koji će, isključivo, koristiti za poslovne svrhe, kao osnovno sredstvo za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obvezniku kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja (npr. za obavljanje delatnosti iznajmljivanja nekretnina), priznaje mu se pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona, u poreskom periodu u kom je izvršeno ulaganje u izgradnju osnovnog sredstva, ukoliko je predmetni objekat, u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, evidentiran u poslovnim knjigama obveznika na odgovarajućem računu grupe 02 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (u vlasništvu obveznika). Međutim, u slučaju da predmetni objekat ne koristi isključivo za obavljanje delatnosti (npr. iznajmljivanje nekretnina), obveznik nema pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona.

U svakom konkretnom slučaju, Poreska uprava u postupku poreske kontrole utvrđuje sve neophodne činjenice (na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika, kao i drugih isprava i dokaza), u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, koje su od značaja za priznavanje poreskog kredita iz člana 48. Zakona.

Izračunajte iznos poreskog kredita pomoću našeg besplatnog Kalkulatora za investitore.

 
Joomla templates by a4joomla