Baner
Baner
Baner
Da li se za ulaganja izvršena u nabavku svetlećih reklama priznaje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica?
Ministarstvo finansija-porez na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 023-02-21/2011-04 od 5.7.2011. god.)

Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (u daljem tekstu: osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% (40% za mala pravna lica) izvršenog ulaganja, s tim što ne može biti veći od 50% (70% za mala pravna lica) obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Poreski kredit iz člana 48. Zakona priznaje se samo za izvršena ulaganja u osnovna sredstva u vlasništvu obveznika koja se, u skladu sa članom 6. stav 1. Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/06 ... 3/11), iskazuje na računima grupe 02 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, ukoliko osnovna sredstva neposredno služe obavljanju delatnosti, odnosno ako su direktno vezana za funkciju obavljanja pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika.

S tim u vezi, po osnovu ulaganja izvršenih u nabavku svetlećih reklama ne priznaje se pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona, imajući u vidu da predmetna sredstva nisu, prema mišljenjuMinistarstva finansija, neophodan uslov za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika.

Izračunajte iznos poreskog kredita pomoću našeg besplatnog Kalkulatora za investitore. 
Joomla templates by a4joomla