Baner
Baner
Da li se za ulaganja obveznika, čija je isključiva delatnost izdavanje vlastitih nekretnina i upravljanje njima, izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u sopstvenom vlasništvu priznaje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit?
Ministarstvo finansija-porez na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-07-154/2011-04 od 28.6.2011. god.)

Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 18/10, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% (40% za mala pravna lica) izvršenog ulaganja, s tim što ne može biti veći od 50% (70% za mala pravna lica) obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

U konkretnom slučaju (a kako proizilazi iz dopisa), obveznik čija je isključiva delatnost izdavanje vlastitih nekretnina i upravljanje njima, vrši određena ulaganja u osposobljavanje, odnosno adaptaciju prostora za korišćenje unutrašnjeg dela već izgrađene zgrade, a koje se sastoji od radova na enterijeru koji predstavljaju dovođenje prostora u stanje pogodno za korišćenje prostora (npr. postavljanje pregradnih zidova, molerski radovi, sprovođenje kablova, posebna hidroizolacija, postavljanje tepiha, osposobljavanje kupatila i kuhinje), pri čemu obveznik u svojim poslovnim knjigama za iznos tih ulaganja iskazuje povećanje (nabavne) vrednosti predmetne nekretnine.

Prema propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja, adaptacija predstavlja izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši promena organizacije prostora u objektu, vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju se konstruktivni elementi, ne menja se spoljni izgled i ne utiče se na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine.

Ulaganja obveznika izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u njegovom vlasništvu (postavljanje pregradnih zidova, molerski radovi, sprovođenje kablova, posebna hidroizolacija, postavljanje tepiha, osposobljavanje kupatila i kuhinje) ne smatraju se, prema mišljenjuMinistarstva finansija, ulaganjima izvršenim u smislu člana 48. st. 1. i 2. Zakona, pa, s tim u vezi, obveznik po osnovu tih ulaganja ne ostvaruje pravo na poreski kredit u skladu sa Zakonom.

U svakom konkretnom slučaju, Poreska uprava u postupku poreske kontrole utvrđuje sve neophodne činjenice (na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika, kao i drugih isprava i dokaza), u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, koje su od značaja za priznavanje poreskog kredita iz člana 48. Zakona.

Izračunajte iznos poreskog kredita pomoću našeg besplatnog Kalkulatora za investitore.

 
Joomla templates by a4joomla