Baner
Baner
Baner
Da li obveznik koji se bavi građevinskom delatnošću ima pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica za ulaganje izvršeno u nabavku motornog vozila?
Ministarstvo finansija-porez na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-3546/2010-04 od 13.1.2011. god.)

Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 18/10, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (u daljem tekstu: osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obvezniku, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% (40% za mala pravna lica) izvršenog ulaganja, s tim što ne može biti veći od 50% (70% za mala pravna lica) obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Osnovnim sredstvima iz st. 1. i 2. ovog člana ne smatraju se, između ostalog, putnički automobili, osim automobila za taksi prevoz, rent-a-car, obuku vozača i specijalnih putničkih automobila sa uređajima za bolesnike (član 48. stav 5. Zakona).

Uskladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/09 i 51/10), vozilom za prevoz putnika smatra se motorno vozilo prvenstveno namenjeno za prevoz lica, čija je masa veća od 400 kg, i čija je najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora veća od 15 kNJ, a putničkim vozilom smatra se vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača.

Prema odredbama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 64/10 i 69/10), vrsta M1 – putničko vozilo jeste vozilo vrste M (vozila za prevoz putnika) koje ima najviše devet sedišta uključujući i sedište za vozača.

S tim u vezi, ukoliko je obveznik (koji se bavi građevinskom delatnošću) nabavio motorno vozilo, koje je, u skladu sa pozitivnim propisima o bezbednosti saobraćaja i propisima koji uređuju podelu motornih i priključnih vozila, odnosno klasifikaciju i definiciju vozila na motorni pogon, razvrstano u kategoriju M1 – putničko vozilo, pri čemu je tip karoserije predmetnog putničkog vozila označen kao putnički automobil, Ministarstvo finansija smatra da obveznik nema pravo na poreski kredit, saglasno odredbi člana 48. stav 5. Zakona.

Izračunajte iznos poreskog kredita pomoću našeg besplatnog Kalkulatora za investitore.

 
Joomla templates by a4joomla