Baner
Baner
Kalkulator za investitore - obračun poreskog kredita za umanjenje poreza na dobit
Kalkulatori
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 02 januar 2012 19:05

(Kalkulator i tekst su ažurirani 27.09.2013. godine)

Kalkulator za izračunavanje poreskog kredita po osnovu ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva, kao i po osnovu ulaganja u razvoj kao nematerijalne imovine, namenjen je pre sve investitorima. Kalkulator omogućava tačan, jasan i pregledan prikaz umanjenja plaćanja poreza na dobit pravnih lica za onoga koji izvrši ulaganje u osnovna sredstva i u razvoj u sopstvenom vlasništvu, a za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt.

Poreski kredit koji se izračunava pomoću datog kalkulatora odnosi se na porez na dobit pravnih lica. Pored termina poreski kredit Zakon o porezu na dobit pravnih lica (dalje: Zakon o porezu na dobit) definiše i izraz poresko oslobođenje, koji nije predmet ovog članka i datog kalkulatora.

Članom 48. Zakona o porezu na dobit, privrednim društvima (preduzećima) je omogućeno da smanje svoju obavezu za porez na dobit po osnovu toga što su izvršili određena ulaganja u obavljanje svoje delatnosti.

Iznos poreskog kredita je različit za mala pravna lica u odnosu na srednja i velika pravna lica. Mala pravna lica imaju pravo na poreski kredit u iznosu od 40% izvršenog ulaganja, dok srednja i velika pravna lica imaju pravo na poreski kredit u iznosu od 20% izvršenog ulaganja.

Treba imati u vidu da po ovom osnovu nije moguće u potpunosti umanjiti iznos poreza na dobit za plaćanje za tekuću godinu. Naime, maksimalni iznos poreskog kredita koji se može iskoristiti u godini je 70% obračunatog poreza na dobit za mala pravna lica. Za srednja i velika pravna lica to iznosi 33% od obračunatog poreza.

Neiskorišćeni iznos poreskog kredita može se preneti na naredne godine (pod istim uslovima 70% i 33%), a najviše do 10 godina.

U slučaju kada pored poreskog kredita iz tekuće godine, postoji i poreski kredit iz prethodnih godina, prvo se primenjuje poreski kredit po osnovu ulaganja iz tekuće godine, a potom preneti poreski krediti po redosledu ulaganja.

Da bi imali pravo na poreski kredit moraju biti zadovoljeni određeni uslovi:

 • Ulaganje mora biti izvršeno u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (dalje: osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu.
 • Ulaganje mora biti izvršeno u delatnost koja je upisana u osnivački akt ili drugi akt preduzeća kojim se određuju delatnosti koje preduzeće obavlja (kao pretežnu delatnost ili kao druge delatnosti koje preduzeće obavlja).
 • Pod ulaganjima u razvoj kao nematerijalnu imovinu podrazumeva se primena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih značajnije poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju. Za ulaganje u razvoj poreski kredit se priznaje u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi za priznavanje takvih ulaganja kao nematerijalnih ulaganja u skladu sa MRS, odnosno MSFI i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.
 • Osnovnim sredstvima, u smislu priznavanja poreskog kredita, ne smatraju se:
  • vazduhoplovi i plovni objekti koji se ne koriste za obavljanje delatnosti,
  • putnički automobili, osim automobila za taksi prevoz, rent-a-car, obuku vozača i specijalnih putničkih automobila sa ugrađenim uređajima za bolesnike,
  • nameštaj, osim nameštaja za opremanje hotela, motela, restorana, omladinskih, dečijih i radničkih odmarališta,
  • tepisi,
  • umetnička dela likovne i primenjene umetnosti i ukrasni predmeti za uređenje prostora,
  • mobilni telefoni,
  • klima uređaji,
  • oprema za video nadzor,
  • oglasna sredstva,
  • kao ni alat i inventar sa kalkulativnim otpisom.
 • Osnovna sredstva za koja se koristi poreski kredit ne bi trebalo otuđiti u roku od 3 godine, jer u slučaju otuđenja ovih sredstava pre isteka roka od tri godine od dana nabavke (osim usled statusnih promena) firma gubi pravo na poreski kredit i dužna je da plati porez koji bi platila da nije koristila poreski kredit, indeksiran, od dana podnošenja poreske prijave za poreski period u kome je ostvario pravo na poreski kredit, do dana otuđenja, stopom rasta potrošačkih cena.
 • U slučaju otuđenja osnovnih sredstava nakon isteka roka od tri godine od dana nabavke, firma nema pravo na dalje korišćenje neiskorišćenog dela poreskog kredita, počev od poreskog perioda u kome je izvršeno otuđenje.
 • Ne priznaje se pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja za nabavku opreme koja je već korišćena u Srbiji.
Pored kalkulatora, u nastavku dajemo i nekoliko službenih mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa poreskim kreditom za ulaganje u osnovna sredstva.

Izdvojena službena mišljenja Ministarstva finansija

Priznavanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u stan koji će se koristiti za poslovne svrhe (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-07-958/2010-04 od 8.7.2010. godine)

Da li se priznaje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica obvezniku koji izvrši ulaganja u softver?

Pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica za ulaganja u osnovna sredstva

Da li obveznik ima pravo na poreski kredit iz čl. 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica u slučaju kada izvrši ulaganje u kupovinu stambenog objekta?

Da li obveznik čija je pretežna registrovana delatnost iz podgrupe 01110 – Gajenje žita i drugih zasada ima pravo na poreski kredit iz člana 48a Zakona o porezu na dobit pravnih lica?

Da li se za ulaganja izvršena u nabavku svetlećih reklama priznaje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica?

Da li se za ulaganja obveznika, čija je isključiva delatnost izdavanje vlastitih nekretnina i upravljanje njima, izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u sopstvenom vlasništvu priznaje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit?

Da li obveznik ostvaruje pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica u slučaju nabavka opreme putem ugovora o finansijskom lizingu?

Da li obveznik koji se bavi građevinskom delatnošću ima pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica za ulaganje izvršeno u nabavku motornog vozila?

 

Kalkulator za obračun poreskog kredita za umanjenje poreza na dobit

1.god
2.god
3.god
4. god
5. god.
6. god
7. god
8. god.
9.god.
10. god.
Suma
Ulaganje 1
Ulaganje 2
Ulaganje 3
Ukupno ulaganja
Iznos poreskog kredita u godini ulaganja
%
Preneti poreski kredit iz prethodnog perioda
Oporeziva dobit - poreska osnovica
Porez na dobit
%
Maksimalni iznos por. kredita koji se može iskoristiti u god.(ukoliko postoji)
%
Zbir por. kredita tekuće god. i prethodnih god.
Iskorišćeni deo por. kredita = manje plaćeni porez na dobit
Neiskorišćeni deo por. kredita koji se prenosi u naredne god.
Porez na dobit - za plaćanje
 
Joomla templates by a4joomla