Банер
Банер
Минстарство објавило додатне информације о примени уредбе о посебним условима промета одређене робе
Вести
недеља, 08 јануар 2012 15:11

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде је објавило нову информацију у вези са применом Уредбе о посебним условима промета одређене робе. У наставку преносимо дату информацију.


1. Каталог робе на коју се односи одредба чл. 2. ст. 1. Уредбе, усклађен са одредницама меродавних правилника о квалитету и другим захтевима за цитиране производе, обухвата:

1) Пшенично брашно, тип „400“ и тип „500“; под пшеничним брашном се подразумева производ добијен млевењем очишћене и припремљене пшенице.

2) Јестиво уље, сунцокретово; односи се на све облике јестивог уља произведеног од семена сунцокрета;

3) кравље млеко, термички обрађено (пастеризовано, стерилизовано) и јогурт:

а) сви облици пастеризованог и стерилизованог (УХТ) млека; односи се на пуномасно, делимично обрано и обрано млеко, као и на термички обрађено млеко са смањеним садржајем лактозе конверзијом у глукозу и галактозу. Кондензовано млеко, млеко у праху, млечни напици и млечни дезерти, нису термички обрађено млеко, односно нису предмет Уредбе.

б) јогурт подразумева производ ферментације млека који испуњава следеће захтеве: да је беле до бело-жућкасте боје; да има својствен мирис и пријатно кисео укус; да је чврсте, густо-течне хомогене конзистенције; да пХ вредност није мања од 3,8. Ферментисани млечни напици који су производ на бази ферментације млека уз додатак шећера, какаоа, кафе, воћа, воћног сока и др., нису предмет Уредбе.

4) шећер, бели кристални; подразумева шећер (бели шећер) и екстра бели шећер, као пречишћену и кристализовану сахарозу са јасно дефинисаним квалитетом. Обликовани (коцка или други облици), шећер у праху (млевени шећер) и шећер у течном облику, нису предмет Уредбе.

5) свеже месо, свињско, говеђе и кокошје, и слатководна риба:

а) свињско месо, које се ставља у промет као прасетина (месо прасади) и свињетина (месо свиња).

б) говеђе месо јесте месо говеда које се ставља у промет као телеће месо (телетина), јунеће месо (јунетина) и говеђе месо (у ужем смислу; говедина).

в) кокошје месо јесте месо кокоши које се ставља у промет као пилеће месо и кокошије месо (у ужем смислу)

г) свежа слатководна риба јесте риба која се ставља се у промет као слатководна риба из рибњака и слатководна риба из отворених вода.

Месо убухвата и уситњено месо, и то млевено месо, уситњено месо припремљено за обликовање и уситњено обликовано месо.

Свеже месо, односно свежа риба, подразумева да није замрзавано ни у једној фази промета, односно да је испоручено као свеже. Према томе, Уредба се односи и на месо које је смрзнуто након набавке у велепродаји, односно у фази малопродајног објекта.

2. Имајући у виду да су предмет Уредбе посебни услови промета одређене робе у свим фазама промета, првенствено ограничење укупне стопе марже, ови услови се примењују на робу која се први пут ставља у промет на унутрашњем тржишту почев од дана њеног ступања на снагу. Конкретно, то подразумева предметну робу која је испоручена и фактурисана након цитираног временског момента.

3. Износ у односу на коју се обрачунава највиша укупна стопа марже у смислу чл. 2 Уредбе, јесте ВП цена по којој произвођач (односно други привредни субјект), ставља предметну робу у промет, односно фактурише другом привредном субјекту, ради њене даље продаје (у велепродаји или малопродаји). С обзиром да се ова цена обрачунава тако да укључује све трошкове и погодности (рабате, касас конто и сл.), у питању је нето фактурна цена по којој се врши плаћање.

У погледу робе из увоза, почетни износ у односу на који се обрачунава највиша укупна стопа марже, на начин како је то описано у претходном ставу, јесте ВП цена по којој увозник продаје ту робу на тржишту Републике Србије.

Једина погодност која се признаје у погледу наведене робе, након њене испоруке и фактурисања, јесте повраћај (ремитенда), у складу са одредбом чл. 3. ст. 2. Уредбе. Повраћај може бити натурални (исте робе) или као финансијска погодност.

Посебан услов у погледу исказивања висине појединачне марже и податка и искоришћеном делу највише укупне стопе марже из чл. 2. Уредбе (чл. 3. ст. 2. Уредбе), конкретно се односи на трговце на велико, односно посреднике у промету предметне робе.

4. Уредба је објављена у «Сл. гласнику РС» бр. 102/11 од 31.12.2011. године, и у складу са прелазном и завршном одредбом, ступа на снагу 1.01.2012. и важи шест месеци од дана ступања на снагу.


Извор: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, 05.01.2012.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла