Baner
Baner
Usklađivanje preduzetnika sa zakonom o privrednim društvima
Vesti
četvrtak, 12 januar 2012 12:28

Izvor: Agencija za privredne registre

Počevši od 1. februara ove godine, Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011), kao i Zakonom o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvim („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011) propisana je obaveza usklađivanja privrednih društava i preduzetnika sa odredbama novog zakona.

Privredni subjekti imaju obavezu da usklade kapital, osnivačka akta i organe upravljanja sa odredbama novog zakona.

Narodna skupština Republike Srbije je 26. decembra usvojila tri zakona (Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima, Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakon o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za privredne registre) kojima se, zajedno sa ranije donetim Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011), reguliše osnivanje, organizacija i prestanak privrednih subjekata, kao i njihova registracija u registrima koji se vode u Agenciji za privredne registre, čiji je položaj regulisan Zakonom o Agenciji za privredne registre. Do početka primene Zakona o privrednim društvima očekuje se donošenje Pravilnika o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju u Registru privrednih subjekata, kao i Odluke upravnog odbora Agencije za privredne registre o naknadama za registraciju u Registru privrednih subjekata.

Odredba člana 594. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) propisuje se da se preduzetnici koji nisu prevedeni iz registra opštinskih jedinica lokalnih samouprava u Registar privrednih subjekata danom početka primene ovog zakona smatraju brisanim iz registra u koji su upisani.

Na osnovu navedenog, preduzetnici koji nisu prevedeni u Registar privrednih subjekata - Registar preduzetnika, već se na dan 1.02.2012. godine nalaze upisani u registrima opštinskih jedinica lokalnih samouprava smatraće se brisanim danom početka primene Zakona o privrednim društvima, znači 1.02.2012. godine.

Zakonom je propisano da su osnivači postojećih ortačkih radnji dužni da svoju formu obavljanja delatnosti promene u pravnu formu privrednog društva propisanu ovim zakonom, najkasnije do 1.03.2013 godine (s obzirom da novi zakon ne predviđa postojanje ortačkih radnji). U slučaju da osnivači postojećih ortačkih radnji Registru privrednih subjekata ne prijave promenu pravne forme u ovom roku, registrator koji vodi Registar privrednih subjekata će ih, po službenoj dužnosti, prevesti u pravnu formu ortačkog društva.

Ovde je bitno napomenuti da pre nastupanja navedenog roka (1.03.2013. godine) registrator neće vršiti prevođenje ortačkih radnji u pravnu formu ortačkog društva.

 
Joomla templates by a4joomla