Baner
Baner
Firmama i dalje neophodni pečati
Vesti
petak, 17 februar 2012 10:47

Izvor: Večernje novosti

I pored promena zakona, iako je sada moguće da se firma registruje bez pečata, teško da će bez njega moći redovno da posluje.

Pečati, i pored najava, ne idu u istoriju. Iako je sada moguće da se firma registruje bez pečata, teško da će bez njega moći redovno da posluje.

- Zakon o privrednim društvima propisuje da preduzeća nisu dužna da koriste pečat, osim ako je drugim zakonom drugačije propisano - rečeno je “Novostima” u Agenciji za privredne registre. - Ovo znači da APR neće tražiti da društva dostavljaju pečatiranu dokumentaciju, ukoliko su u svojim aktima predvideli da neće koristiti pečat, osim za podneske koje sastavljaju advokati i koji su dužni da po Zakonu o advokaturi koriste pečat.

Šta se, međutim, dešava kada preduzeće koje nema pečat, želi da otvori račun u banci, što je preduslov svakog poslovanja?

- Propisano je da kod otvaranja računa preduzeće obavezno banci podnosi i karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga i raspolaganje sredstvima sa računa - objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije. - Taj karton deponovanih potpisa, koje potpisuje ovlašćeno lice, overen je pečatom kojim će se overavati i instrumenti plaćanja.

Kao instrument bezgotovinskog praćanja, preduzeća koriste takozvani nalog za prenos.

Banka taj nalog može izvršiti i kada on ne sadrži sve propisane elemente, ako utvrdi da su elementi koji su navedeni u nalogu dovoljni za njegovo izvršenje.

- Banka takođe ima potpuno pravo da zahteva od klijenta da stavi pečat na nalog ukoliko preko njega vrši identifikaciju klijenta, odnosno ako smatra da je to neophodan element za izvršenje naloga - napominju u NBS.

Kada je reč o elektronskom plaćanju, ti nalozi se regulišu međusobnim ugovorom između preduzeća i banke.

ČLAN

CELA zabuna oko povlačenja pečata iz upotrebe nastala je zbog jednog člana novog Zakona o privrednim društvima, koji je počeo da se primenjuje 1. februara i glasi: “Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano”. 
Joomla templates by a4joomla