Baner
Baner
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini - Strana 2
Vesti
subota, 25 februar 2012 18:28

II PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje može ostvariti
nezaposleni ako je:

  • podneo zahtev sa biznis planom;
  • prijavljen na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva; ako je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom vreme provedeno na evidenciji nije uslov za učešće u Javnom pozivu i
  • završio instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

  • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
  • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
  • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu;
  • dokaz o vlasništvu, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i
  • dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti, kojim je utvrđeno da podnosilac zahteva može obavljati poslove, odnosno delatnosti navedene u zahtevu sa biznis planom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva:

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

III DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom.

Provera podnetih zahteva

Nacionalna služba vrši proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije. Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće se dalje razmatrati.

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva sa biznis planom uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: rezultat obuke iz preduzetništva, vrsta delatnosti, struktura lica koja se zapošljavaju, tržište (kupci, konkurenti i dobavljači), potrebni resursi (poslovni prostor i oprema), finansijski pokazatelji, razvijenost opštine i procena važnosti podnetog zahteva sa bizni planom za lokalno tržište rada za područje filijale.

Bodovna lista se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale danom objavljivanja Javnog poziva.

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje

Odluku o dodeli subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima donosi donosi direktor filijale Nacionalne službe, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe.

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale.

Zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu obuhvaćeni odlukom o dodeli subvencije za samozapošljavanje, biće u razmatranju do utroška finansijskih sredstava. Podnosioci ovih zahteva biće obavešteni o konačnom statusu njihovog zahteva nakon isteka javnog poziva.

 
Joomla templates by a4joomla