Банер
Банер
Привремени прекид делатности предузетника
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 05 март 2012 12:57

Нови Закон о привредним друштвима који је почео да се примењује 1. фебруара 2012. године, другачије је уредио привремени прекид делатности предузетника у односу на претходни (стари) закон.

Наиме, по одредби члана 52. старог Закона о привредним друштвима предузетник је брисан из регистра у случају необављања делатности непрекидно једну годину.

Из овога је пролазило да је привремени прекид обављања делатности предузетника могао да траје максимално годину дана, иначе би био избрисан из регистра.

Нови Закон о привредним друштвима, који уређује и оснивање, постојање, рад и друга питања код предузетника, не предвиђа брисање из регистра предузетника који не обавља делатност одређени временски период.

Наиме, у случају (привременог) прекида обављања делатности „предузетник је у обавези да о периоду прекида обављања делатности истакне обавештење на месту у коме обавља делатност.“

Такође, „прекид обављања делатности се региструје у складу са законом о регистрацији и не може се утврђивати ретроактивно.“

Дакле, привремени прекид делатности није временски ограничен и траје све до подношења нове пријаве о промени података предузетника Агенцији за привредне регистре. Та пријава је највероватније пријава наставка обављања делатности, али може бити и пријава о престанку предузетника, о промени правне форме или нека друга пријава за посебне случајеве. Свака од наведених пријава мења статус „привремено прекинута делатност“.

Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 06 - Прекид и наставак обављања делатности предузетника

Овакав одговор смо добили од Инфо центра Агенције за привредне регистре и у дну стране дајемо наше питање и добијени одговор.

Оно што је ново и што може бити у вези са питањем привременог прекида делатности код предузетника, јесте одредба члана 91. важећег Закона о привредним друштвима која каже:
„...Предузетник престаје са радом по сили закона у следећим случајевима:
...
3) ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године, на основу захтева за брисање предузетника из регистра који поднесе Народна банка Србије или Пореска управа;
...“

Дакле, иако сам привремени прекид делатности може трајати временски неорграничено, уколико је банковни рачун предузетника у блокади за време прекида делатности и то дуже од две године, предузетник престаје са радом по сили закона, а на основу захтева за брисање који подноси Народна банка Србије или Пореска управа.

У случају (привременог) прекида делатности предузетника, рачун у банци остаје активан. Могу се примати уплате по основу ранијих потраживања и вршити плаћања ранијих обавеза.

Треба знати да банке електронски преузимају податке о предузетницима (између осталих) из регистра Агенције за привредне регистре и врше редовно (у року од 3 дана) усклађивање података које преузму од АПР-а, са подацима које имају. Овде смо пренели вест у вези са аутоматским преузимањем података од стране банака.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла